52 332 22 280 ug@swiekatowo.pl

Inwestycje na terenie Gminy Świekatowo

KLUB DZIECIĘCY W GMINIE ŚWIEKATOWO – UWAGA NABÓR

KLUB DZIECIĘCY W GMINIE ŚWIEKATOWO – UWAGA NABÓR

  KLUB DZIECIĘCY W GMINIE ŚWIEKATOWO – UWAGA NABÓR LA SIESTA ESTREMO Michał Partyka i Gmina Świekatowo ogłaszają nabór do klubudziecięcego utworzonego w ramach projektu „Utworzenie klubu dziecięcego na terenieGminy Świekatowo” w Zalesiu Królewskim.Projekt...

Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubania-Lipiny.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Świekatowie

     Projekt realizowany przez Gminę Świekatowo zakłada kompleksową przebudowę oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków obsługującej aglomerację Świekatowo ustanowioną Uchwałą nr III/62/15 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 26 stycznia 2015 r.      Aglomeracja...