Przebudowa ul. Dworcowej w Świekatowie.

20 października, 2022

Gmina Świekatowo

19.10.2022 r. odbył się odbiór robót wykonanych przez Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. na ul. Dworcowej w Świekatowie.

Remont drogi polegał na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej oraz płyt ażurowych.

Inwestycja możliwa była dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości

117 881,00zł.

Całkowity koszt wyniósł 214 330,61 zł.