Informacja o przebudowie odcinka drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie finansowanej w Funduszu Dróg Samorządowych.

15 czerwca, 2020

Gmina Świekatowo