Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Tuszyny, polegające na utwardzeniu terenu przy świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i siłowni zewnętrznej.

16 grudnia, 2021

Gmina Świekatowo

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy udziale Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

 

       Projekt realizowany przez Gminę Świekatowo obejmował kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni przy świetlicy wiejskiej w Tuszynach wraz z zakupem wyposażenia świetlicy. W ramach projektu powstała  plenerowa siłownia składająca się z urządzeń sportowych, wiata drewniana wraz z urządzeniami grillowymi. Teren wokół świetlicy wiejskiej a także wokół nowo powstałych elementów małej infrastruktury został utwardzony kostką brukową w sposób umożliwiający swobodne poruszanie się. Projekt przewidywał także zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w skład którego wchodziło będą między innymi gry planszowe, sprzęt sportowy który wykorzystywany będzie na zajęciach prowadzonych na przyległym do świetlicy boisku sportowym, oraz stoły i krzesła. Projekt ma na celu stworzenie bazy infrastrukturalnej, która pozwoli na realizację projektów społecznych ukierunkowanych na aktywizacje mieszkańców miejscowości Tuszyny a także całej Gminy Świekatowo oraz obszaru działania LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”. Niniejszy projekt infrastrukturalny dzięki któremu możliwe będzie realizowanie projektów społecznych wpływać będzie na wzrost aktywności społecznej oraz integracji między członkami lokalnej społeczności. Ponadto stworzenie siłowni plenerowej pozwoli na podejmowanie aktywności fizycznej, co pozytywnie oddziałuje na stan zdrowia w szczególności osób starszych. Zakup wyposażenia świetlicy który umożliwiać będzie między innymi organizowanie gier i zabaw zespołowych przyczyni się do zwiększenia integracji lokalnej społeczności.