Rada Gminy Świekatowo

Kadencja 2018-2023

Przewodniczący Rady Gminy – Ewelina Ledzińska
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Stec Jolanta

 • Bączkowska Danuta

 • Brzeziński Janusz

 • Chaciński Zbigniew

 • Drewczyński Grzegorz

 • Duks Agata

 • Iwicki Andrzej

 • Kujawa Krzysztof

 • Łaski Łukasz

 • Łytkowski Jan

 • Megger Danuta

 • Rusnak Władysław

 • Rybarczyk Jakub

 • Żygadło Wojciech

Protokoły i wykaz imiennych głosowań Radnych Rady Gminy Świekatowo

Interpelacje i zapytania Rady Gminy Świekatowo