Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Świekatowo.

Towarzystwo
Rozwoju Gminy Świekatowo

e-mail: trg@swiekatowo.pl
www: www.trg.swiekatowo.pl

86-182 Świekatowo
ul. Dworcowa 20a
tel: (0-52) 33-22-12

REGON 093076226
NIP 559-18-49-579

Numer krajowego rejestru sądowego:
KRS 0000135564

Główne cele Towarzystwa Rozwoju Gminy Świekatowo związane są z:
• wszechstronnym rozwojem Gminy Świekatowo,
• wspieraniem powstających na terenie gminy inicjatyw gospodarczych, między innymi w zakresie rozwoju turystyki, działań mających na celu rozwój oświaty i kultury, służby zdrowia, opieki społecznej itp.,
• współpracą z organizacjami i instytucjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

Klub Sportowy
„FALA” Świekatowo

Główne cele związane są z:
• Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo pod nazwą „Upowszechnianie piłki nożnej wśród mieszkańców” poprzez prowadzenie zajęć sekcji piłki nożnej oraz organizacja i udział w rozgrywkach ligowych juniorów młodszych i seniorów w ramach K-P Związku Piłki Nożnej.

Uczniowski Klub Sportowy
„FALA” Świekatowo

Główne cele związane są z:
• Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo pod nazwą „Upowszechnianie piłki nożnej wśród mieszkańców” poprzez prowadzenie zajęć sekcji piłki nożnej oraz organizacja i udział w rozgrywkach ligowych orlików, młodzików i trampkarzy w ramach K-P ZPN.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„Millennium”” Świekatowo

Główne cele związane są z:
• Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świekatowo pod nazwą „Z piłką ręczną za pan brat” poprzez organizację zajęć i zawodów, tj. prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie turniejów, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego oraz reprezentowanie gminy w zawodach sportowych dzieci i młodzieży.

Ochotnicza Straż Pożarna w Świekatowie

Ochotnicza Straż Pożarna
w Zalesiu Królewskim

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubania-Lipiny

Ochotnicza Straż Pożarna w Szewno

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Świekatowie