Informacje ogólne o gminie Świekatowo

Gmina Świekatowo jest gminą wiejską Powiatu Świeckiego położoną w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego.
Powierzchnia gminy wynosi 63,83 km². Jej obszar zamieszkuje ponad 3.500 osób, a gęstość zaludnienia wynosi 53,8 osób/km². Pod względem zajmowanej powierzchni i liczby mieszkańców należy do najmniejszych gmin w województwie.
Skarbem tej ziemi są życzliwi mieszkańcy oraz czyste środowisko i liczne jeziora.
W skład gminy wchodzi 9 sołectw: Świekatowo, Jania Góra, Lipienia, Małe Łąkie, Lubania-Lipiny, Szewno, Stążki, Tuszyny i Zalesie Królewskie. Graniczy z następującymi gminami: od wschodu – Lniano, Bukowiec, Pruszcz, od zachodu – Lubiewo w powiecie tucholskim oraz Koronowo w powiecie bydgoskim, a na niewielkim odcinku od północy – Cekcyn w powiecie tucholskim.

Mapa położenia Gminy Świekatowo

Położenie geograficzne

Gmina Świekatowo położona jest na skraju Borów Tucholskich, nad siecią malowniczych jezior, w otoczeniu pięknych lasów.
Pod względem fizyczno-geograficznym znajduje się w obszarze mezoregionu Wysoczyzny Świeckiej wchodzącego w skład makroregionu Pojezierzy Południowopomorskich.
Usytuowana jest w zlewni Wisły, leżąc na dziale wodnym drugiego rzędu oddzielającym zlewnie rzek Brdy i Wdy. Na obszarze zlewni Wdy (cząstkowa zlewnia Wyrwy) znajdują się jeziora: Zaleskie, Szewińskie i Branickie (58,34%), natomiast w zlewni Brdy – jezioro Świekatowskie oraz pozostałe jeziora części zachodniej (41,66%).
Gmina charakteryzuje się stosunkowo dużym, jak na warunki geograficzne tej części województwa, wskaźnikiem jeziorności 4,2 % dzięki 9 jeziorom o łącznej powierzchni 272 ha.

Powierzchnia gminy to przede wszystkim nizinne tereny rolnicze stanowiące 82,5 % ogólnej powierzchni, z czego 71,3 % przypada na grunty orne. Lasy i grunty leśne o powierzchni 511 ha stanowią 7,9 % powierzchni. W obszarach leśnych dominują lasy sosnowe a w rynnach jezior występuje bór wilgotny, bagienny oraz olsy.
Przez teren gminy przebiega korytarz ekologiczny sieci EKONET-PL o znaczeniu krajowym, łączący obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym (Bory Tucholskie) z korytarzem ekologicznym o znaczeniu międzynarodowym (doliny Wisły i Noteci).
W pobliżu gminy Świekatowo zlokalizowane są trzy parki krajobrazowe: P.K. Doliny Dolnej Wisły i Wdecki P.K. oraz Tucholski P.K. w sąsiednim powiecie tucholskim.
W okolicy Świekatówka znajduje się rezerwat faunistyczny „Czapliniec Koźliny” (pow. 23,2 ha; gmina Lubiewo) utworzony w 1996r., w którym znajdują się kolonie lęgowe czapli siwej. Z rzadkich gatunków ptaków na terenie gminy żyją także tracze nurogęsi i gęgoły oraz spotyka się przelatujące bociany czarne, żurawie i czaple.