Wójt Gminy Świekatowo

Wójt Gminy Świekatowo

mgr inż. Marek Topoliński

Urząd Gminy Świekatowo
ul. Dworcowa 3
86-182 Świekatowo

e-mail: wojt@swiekatowo.pl