Inwestycja o nazwie ‘’Remont organów piszczałkowych w Kościele Parafialnym pw. Św. Marcina Biskupa w Świekatowie”.

02 czerwca, 2023

Gmina Świekatowo

Inwestycja o nazwie ‘’Remont organów piszczałkowych w Kościele Parafialnym pw. Św. Marcina Biskupa w Świekatowie” została zrealizowana w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego oraz poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie wyniosło 49 600,00 zł a całkowita wartość: 67 900,00 zł.

Cel operacji: zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez remont organów piszczałkowych w Kościele Parafialnym pw. Św. Marcina Biskupa w Świekatowie.

Organy świekatowskiej świątyni zbudowane zostały w 1952 r. przez bydgoskiego organmistrza Józefa Sobiechowskiego. Posiadają 16 głosów rozłożonych pomiędzy dwa manuały i klawiaturę pedałową. Przed remontem organy były
w bardzo złym stanie techniczno – muzycznym. Spora ilość  dźwięków nie odpowiadała, lub zawieszała się. Obecnie, po kompleksowej renowacji pełna gama dźwięków będzie cieszyła uszy odwiedzających świątynię. Ponadto w ramach działań promocyjnych zaplanowano cyklicznie odbywające się koncerty organowe, które zostaną rozpowszechnione poprzez kanał parafii na portalu Youtube.