Sołectwa na terenie Gminy Świekatowo

Sołectwo

Sołectwo Świekatowo

Sołectwo Jania Góra

Sołectwo Lipienica

Sołectwo Małe Łąkie

Sołectwo Lubania-Lipiny

Sołectwo Szewno

Sołectwo Stążki

Sołectwo Tuszyny

Sołectwo Zalesie Królewskie

Sołtys

Sławomir Partyka

Lidia Nitka

Andrzej Iwicki

Aleksandra Mikołajczyk

Agnieszka Knitter

Iwona Jaroch

Agata Duks

Anna Tyranowska

Józef Mróz

Sołectwa na terenie Gminy Świekatowo