Biblioteka w Świekatowie.

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek 9:00 – 17:00

Wtorek 9:00 – 17:00

Środa 9:00 – 17:00

Czwartek 9:00 – 17:00

Piątek 9:00 – 17:00

Sobota 8:00 – 12:00

Zdjęcie regałów z książkami - biblioteka

Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 r. powołał do życia krajową sieć bibliotek publicznych. Na mocy tego dekretu w 1949 r. powstała Gromadzka Biblioteka Publiczna z siedzibą w Zalesiu Królewskim.
Pierwszym organizatorem biblioteki była pani Filomena Barwik, żona ówczesnego dyrektora szkoły. Po niej bibliotekę przejął pan Jerzy Jaremba, który pracował tam do roku 1956. Po panu Jarembie bibliotekę prowadziły kolejno Stefania Krzyżalewska, Maria Kuczora, Janina Madaj, która przekazała księgozbiór pani Marii Franke. W tym czasie biblioteka zmieniła lokum. Zajęła duże pomieszczenie (60 m2) w budynku prywatnym, w którym był swobodny dostęp do książek i czytelnia z 12 miejscami. W latach 1984-2008 bibliotekę prowadziła pani Danuta Szot. Dalsze zmiany polityczne z 1989 roku zaowocowały w Polsce kolejną reformą administracyjno – terytorialną i w 1991 reaktywowano Gminę Świekatowo. Filia biblioteki w Bukowcu została przekształcona w Gminna Bibliotekę Publiczną w Świekatowie, początkowo stanowiąc jednostkę wewnętrzną gminy, a od 1 lipca 2007 funkcjonując jako instytucja samodzielna. Obecnie biblioteka zajmuje lokal o powierzchni ok. 190m2, w jej skład wchodzi czytelnia i pracownia multimedialna wyposażona w 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i urządzeniami peryferyjnymi. Wielkość księgozbioru to obecnie ponad 9 tysięcy woluminów.