Gospodarka odpadami informacje podstawowe.

Informujemy, podmiotem odbierającymh odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy jest firma Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świecku, ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie.

Miejscem, w którym odpady z terenu naszej gminy są przeznaczone do zagospodarowania, przetworzenia i składowania przez ZUK Świecie, to teren Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy ulicy Tucholskiej 24 w Świekatowie, na placu po dawnej bazie SKR, obok stacji paliw.

Od 30 maja 2020 roku punkt będzie czynny w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca w godzinach od 9.00 do 12.00.

Na PSZOK przyjmowane będą m.in.: odpady wielkogabarytowe, czyli np.: zużyte meble; sprzęt elektryczny i elektroniczny – pralki, lodówki, telewizory, kmputery itp.; lampy i świetlówki; zużyta odzież i obuwie; przeterminowane leki; detergenty; baterie i akumulatory; zużyte opony; gruz budowlany; papa; usunięte tymki, tapety i okleiny; metale; szkło; tworzywa sztuczne; urządzenia zawierające freony (chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory); itp.

Odpady należy wrzucać do odpowiednio oznakowanych i opisanych pojemników. Jeżeli odpady nie będą poselekcjonowane nie zostaną przyjęte na PSZOK. Odpady odbierane bedą bezpłatnie. Przekazanie odpadów odbywa się pod kontrolą pracownika PSZOK, po uprzednim okazaniu dowodu osobistego.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński