Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku.

Deklaracja do pobrania:

DEKLARACJA 2022