XLIV Sesja Rady Gminy Świekatowo.

XLIV Sesja Rady Gminy Świekatowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) z w o ł u j ę XLIV Sesję Rady Gminy Świekatowo w dniu 31 maja 2023 r. (środa), początek o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie, ul....