Program zdrowe powietrze

czyste powietrze
Informacja o programie Czyste Powietrze.

Informacja o Programie Czyste Powietrze.

Przypominamy mieszkańcom Gminy Świekatowo, że w Urzędzie Gminy w Świekatowie w punkcie Kosultacyjnym w pok. nr 18. mozna uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosków w Programie Czyste Powietrze. Od 3 stycznia 2023 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...

Informacja o programie Czyste Powietrze.

Zmiany w programie Czyste Powietrze.

Od 3 stycznia 2023 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska wprowadza kolejną odsłonę programu „Czyste Powietrze”, która spowoduje, że Beneficjenci uzyskają wyższe dofinansowanie i jednocześnie będą mogli...

Zmiany w Programie Czyste Powietrze.

Zmiany w Programie Czyste Powietrze.

Zmiana Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Od dnia 15.07.2022 r. wprowadza się do Programu zmiany, dotyczące prefinansowania przedsięwzięć oraz wzrost maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów Części 2) Programu do 47 000...