Informacja z realizacji Programu Priorytetowego Czyste.

10 października, 2022

Gmina Świekatowo
czyste powietrze
Nazwa Gminy liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie liczba zrealizowanych przedsięwzięć sumaryczna kwota wypłaconych dotacji
Świekatowo 75 39 518333,00