XXXVI Sesję Rady Gminy Świekatowo

23 września, 2022

Gmina Świekatowo

    Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) z w o ł u j ę XXXVI Sesję Rady Gminy Świekatowo w dniu 27 września 2022 r., początek o godz. 13:00 w sali narad przy stadionie gminnym w Świekatowie, ul. Sportowa 2

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji rady gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji – XXXV z 19 września 2022 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie:
    a) zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2022 r.
6. Sprawy różne w tym wnioski.
7. Zakończenie sesji.

Obrady będą dostępne on-line na stronie: www.bip.swiekatowo.lo.pl w linku rada gminy oraz na stronie internetowej Gminy Świekatowo www.swiekatowo.pl w linku transmisja obrad sesji.

Zapraszam do udziału w XXXVI Sesji Rady Gminy Świekatowo.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewelina Ledzińska