Urząd Gminy w Świekatowie ogłasza nabór na stanowisko Skarbnika Gminy.

10 maja, 2024

Gmina Świekatowo

Więcej informacji o naborze na stanowisko Skarbnika Gminy Świekatowo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świekatowie w zakładce Oferty Pracy.

 

Link bezpośredni:

http://www.bip33.lo.pl/index.php?app=nabor&nid=4206&y=2024&status=1