Postanowienie nr 73/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Świekatowo na stałe obwody głosowania.

26 maja, 2023

Gmina Świekatowo