52 332 22 280 ug@swiekatowo.pl

Postanowienie Nr 41/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Świekatowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

09 maja, 2023

Gmina Świekatowo