Postanowienie Nr 40/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okregów wyborczych Gminy Świekatowo do stanu faktycznego.

09 maja, 2023

Gmina Świekatowo