Płatności dla małych gospodarstw.

28 sierpnia, 2023

Gmina Świekatowo

Przypominamy, że do końca sierpnia br. rolnicy prowadzący małe gospodarstwa (do 5 ha użytków

rolnych) mogą przystąpić do programu płatności dla małych gospodarstw

realizowanego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata

2023-2027. Z uwagi na krótki termin, jaki pozostał na złożenie w Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa żądania przyznania tego wsparcia.

 

W terminie do 31 sierpnia br. rolnicy mogą złożyć żądanie (oświadczenie) przyznania

płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Nabór

prowadzony jest przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Płatność dla małych gospodarstw jest jednoroczna i dobrowolna i może zostać

przyznana rolnikom:

  • posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych;

  • którzy wcześniej złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na

2023 r. i tylko jeżeli uzyskali płatności w 2022 r. (lub są następcami prawnymi

takich rolników).

Kwota wsparcia wyniesie równowartość w złotych kwoty 225 EUR/ha (maksymalnie

1 125 EUR na gospodarstwo).

Zgodnie z przepisami unijnymi płatność dla małych gospodarstw zastępuje inne

rodzaje płatności bezpośrednich, tj. podstawowe wsparcie dochodów, płatność

redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, ekoschematy i płatności związane

z produkcją.

Jednocześnie rolnicy ubiegający się o płatność dla małych gospodarstw nadal będą

uprawnieni do uzyskania:

  • Uzupełniającej Płatności Podstawowej – dodatkowej płatności finansowanej

z budżetu krajowego oraz

  • wsparcia w ramach II filaru WPR, tj. np. płatności rolno-środowiskowoklimatycznych,

płatności ONW, płatności ekologicznych.

W związku z tym każdy rolnik powinien ocenić, co jest bardziej opłacalne, tj.

pozostanie przy wcześniejszym wniosku, czy – zamiast tego – otrzymanie płatności

dla małych gospodarstw.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ARiMR:

https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023