Otwarty konkurs ofert nr na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2024 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalny.

02 stycznia, 2024

Gmina Świekatowo