Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2024 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

02 stycznia, 2024

Gmina Świekatowo