Opłaty za odpady komunalne – Uchwałą Rady Gminy Świekatowo przyjęto następujące stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

28 grudnia, 2022

Gmina Świekatowo

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązywać będą następujące stawki:
• 35,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
• 105,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
• ustalono częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 9,00 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2023 roku prosimy o uiszczanie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości według nowych stawek na indywidualny rachunek bankowy.