Informacja z realizacji Programu Priorytowego Czyste Powietrze.

05 lipca, 2023

Gmina Świekatowo
Nazwa Gminy liczba złożonych wniosków o dofinansowanie liczba zawartych umów liczba zrealizowanych przedsięwzięć  kwota wypłaconych dotacji
Gmina Świekatowo 81 71 51 772 973,46