Informacja z realizacji Programu Priorytowego Czyste Powietrze IV kwartał 2023 r.

10 stycznia, 2024

Gmina Świekatowo
Nazwa Gminy liczba złożonych wniosków o dofinansowanie liczba zawartych umów liczba zrealizowanych przedsięwzięć kwota wypłaconych dotacji
Gmina Świekatowo 89 79 56

  986 899,60