Informacja o realizacji programu Czyste Powietrze

03 stycznia, 2023

Gmina Świekatowo
Nazwa Gminy liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie liczba zrealizowanych przedsięwzięć sumaryczna kwota wypłaconych dotacji
Świekatowo 75 39 518333,00