Informacja o realizacji programu Czyste Powietrze w I kwartale 2023 roku.

04 kwietnia, 2023

Gmina Świekatowo

Nazwa Gminy

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.]

liczba zawartych umów

[szt.]

liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]

kwota

wypłaconych

dotacji

[zł]

Świekatowo 81 72 48 749 128,96