52 332 22 280 ug@swiekatowo.pl

Informacja o miejscach dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na terenie Gminy Świekatowo.

10 października, 2022

Gmina Świekatowo

KURENDA

 

Z uwagi na obowiązek aktualizacji planów dystrybucji tabletek z jodkiem postasu na wypadek wystąpienia katastrof nuklearnych, podczas których nastąpiłoby uwolnienie radioaktywnych izotopu jodu informujemy, że w każdej miejscowości z terenu Gminy Świekatowo tworzy się Gminne Punkty Dystrybucji takich tabletek.

Wykaz Punktów Dystrybucji:

Urząd Gminy w Świekatowie, ul. Dworcowa 3

Świetlica wiejska w Janiej Górze 1

Świetlica wiejska w Lipienicy 13B

Świetlica wiejska w Lubania-Lipiny 44A

Świetlica wiejska w Małe Łąkie 35

Świetlica wiejska w Stążkach 34

Świetlica wiejska w Szewnie 15A

Świetlica wiejska w Tuszynach 32

Świetlica wiejska w Zalesiu Królewskim 42

 

Do każdego z tych punktów po otrzymaniu informacji o konieczności uruchomienia systemu dystrybucji, tabletki zostaną dostarczone wraz z listami osób, które te tabletki muszą przyjąć. Zgodnie z instrukcją tabletki mają być wydawanie dla mieszkańców w wieku od 0 do 60 roku życia.

Ilość tabletek na osobę, jakie są przeciwskazania i skutki uboczne opisane są w dołączonej do kurendy ulotce oraz na stronie gminy Świekatowo.

Ulotka jodek potasu

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński