Apel do hodowców drobiu.

13 października, 2022

Gmina Świekatowo

APEL

do hodowców drobiu

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny

dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych

gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone

dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych

zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

– zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

– nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

– stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem

lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

– stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których

utrzymywany jest drób;

– wskazane jest przetrzymywanie drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez

możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominany też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary

administracyjne.