Zabytki
Gmina 安iekatowo posiada bardzo stare tradycje osiedle鎍ze, o kt鏎ych 鈍iadczy ponad 60 stanowisk archeologicznych.
Obecne na terenie gminy obiekty dziedzictwa kulturowego to:
  • ko軼i馧 pod wezwaniem 安. Marcina w 安iekatowie,
  • zespo造 folwarczne w St捫kach i Lipienicy,
  • cha逝py drewniane w Zalesiu Kr鏊ewskim,
  • liczne cmentarze ewangelickie.