Projekt Nr 4


28.12.2020
Informacja o przebudowie odcinka drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie finansowanej w Funduszu Dróg Samorządowych.


30.03.2021
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie finansowanej w Funduszu Dróg Samorządowych.