Statystyka

Powierzchnia:6 474 ha
w tym:
użytki rolne5 344 ha82,5 % powierzchni
lasy i grunty leśne511 ha7,9 % powierzchni
jeziora272 ha4,2 % powierzchni
inne347 ha5,4 % powierzchni

Liczba mieszkańców na terenie Gminy Świekatowo stan na 31.12.2013 r .
Sołectwo Świekatowo 1363
Sołectwo Jania Góra 428
Sołectwo Lipienica 92
Sołectwo Małe Łąkie 167
Sołectwo Lubania-Lipiny 238
Sołectwo Szewno 237
Sołectwo Stążki 329
Sołectwo Tuszyny 273
Sołectwo Zalesie Królewskie 421
Razem 3548