Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, segregowanych i popiołu w 2018 roku.

Harmonogram

Wójt Gminy Świekatowo

Marek TopolińskiHarmonogram odbioru odpadów komunalnych, segregowanych i popiołu w 2017 roku.

Harmonogram

Wójt Gminy Świekatowo

Marek TopolińskiInformacje jak segregować odpady

Selektywna zbiórka odpadów

CO WRZUCAMY DO POJEMNIKÓW I WORKÓW NIEBIESKICH?

PAPIER

gazety, czasopisma, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny, biurowy, pakowy, - opakowania z papieru i tektury;

NIE WRZUCAJ:

opakowań z zawartością, zatłuszczonego i brudnego papieru (np. karton po pizzy), tapet, kalki, papieru faksowego, przebitkowego (rachunki, faktury), papieru termicznego, papieru lakierowanego lub foliowanego z folderów reklamowych, artykułów higienicznych (pieluch jednorazowych, wacików, podpasek), worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych.

Odpady nie mogą być mokre. Do pojemnika na papier nie powinny trafić zanieczyszczenia mechaniczne (np. metale - zszywki), chemiczne (np. kleje, farby), czy mikrobiologiczne (pleśń czy grzyby).

CO WRZUCAMY DO POJEMNIKÓW I WORKÓW ŻÓŁTYCH?

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

opróżnione opakowania z tworzyw sztucznych (np. PET , PE, PP, PS), butelki po napojach, kartony po mleku i napojach, opakowania plastikowe po żywności (kubeczki po jogurtach, margarynach), opakowania plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, czyste folie, torebki, reklamówki z tworzyw sztucznych, plastikowe zakrętki, puszki aluminiowe po napojach, puszki stalowe po konserwach, drobny złom żelazny, drobny złom metali kolorowych, metalowe kapsle z butelek, zakrętki od słoików, folia aluminiowa;

NIE WRZUCAJ:

butelek i pojemników z zawartością, zabawek plastikowych, szczoteczek do zębów, butelek po olejach silnikowych, spożywczych, chłodniczych, opakowań po środkach ochrony roślin, opakowań po lekach, puszek po farbach, lakierach, aerozolach, sprzętu AGD, baterii, styropianu, gumy, strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, skrzynek, plastikowych mebli, doniczek;
Opakowania powinny być czyste i zgniecione przed wrzuceniem.

CO WRZUCAMY DO POJEMNIKÓW I WORKÓW ZIELONYCH?

SZKŁO

szklane butelki po napojach i żywności bez nakrętek, słoiki bez nakrętek, szklane opakowania po kosmetykach.

NIE WRZUCAJ:

szkła stołowego (szklanek, kieliszków, talerzy), fajansu, porcelany, naczyń żaroodpornych, doniczek, zniczy, szyb samochodowych, okiennych, luster, witraży, szkła okularowego, żarówek, świetlówek, kineskopów, lamp neonowych, fluoroscencyjnych i rtęciowych, reflektorów i izolatorów, zakrętek, pokrywek, kapsli, korków, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych, termometrów i strzykawek;
Opakowania powinny być czyste. Nie tłucz szkła przed wrzuceniem. Odkręcaj nakrętki.

CO WRZUCAMY DO POJEMNIKÓW I WORKÓW BRĄZOWYCH TYPU BIO?

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Trawa, liście, skoszona trawa, małe kawałki gałęzi, resztki owoców i warzyw.

NIE WRZUCAJ:

resztek żywności, oleju jadalnego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, odchodów zwierząt, popiołu; skorupek jaj oraz fusów po kawie czy herbacie, darni, ziemi.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek TopolińskiInformacje podstawowe


Informujemy, podmiotem odbierającymh odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy jest firma Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świecku, ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie.
Miejscem, w którym odpady z terenu naszej gminy są przeznaczone do zagospodarowania, przetworzenia i składowania przez ZUK Świecie, to teren Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy ulicy Tucholskiej 24 w Świekatowie, na placu po dawnej bazie SKR, obok stacji paliw.

Na PSZOK przyjmowane będą m.in.: odpady wielkogabarytowe, czyli np.: zużyte meble; sprzęt elektryczny i elektroniczny – pralki, lodówki, telewizory, kmputery itp.; lampy i świetlówki; zużyta odzież i obuwie; przeterminowane leki; detergenty; baterie i akumulatory; zużyte opony; gruz budowlany; papa; usunięte tymki, tapety i okleiny; metale; szkło; tworzywa sztuczne; urządzenia zawierające freony (chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory); itp.

Odpady należy wrzucać do odpowiednio oznakowanych i opisanych pojemników. Jeżeli odpady nie będą poselekcjonowane nie zostaną przyjęte na PSZOK. Odpady odbierane bedą bezpłatnie. Przekazanie odpadów odbywa się pod kontrolą pracownika PSZOK, po uprzednim okazaniu dowodu osobistego.
.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek TopolińskiDruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Druk deklaracji

Wójt Gminy Świekatowo

Marek TopolińskiInformacja dotycząca utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.Świekatowo.


Urząd Gminy Świekatowo informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, przeprowadzonego dnia 28 maja 2013 roku, wybrano firmę, która zajmie się gminną gospodarką odpadami. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ze Świecia. W ramach swych obowiązków, firma powinna dostarczyć do Państwa pojemniki i worki niezbędne do gromadzenia odpadów. Termin, do którego ww. urządzenia powinny znaleźć się na Państwa posesjach to 10 lipca 2013 roku. Odbiór urządzeń do gromadzenia odpadów musi być przez Państwa pokwitowany. Firma nie powinna brać żadnej opłaty za dostarczane urządzenia.

Dalsze szczegółowe informacje związane z gospodarką odpadami proszę śledzić na stronie internetowej Gminy Świekatowo – www.swiekatowo.pl . Wkrótce powinni Państwo otrzymać harmonogram wywozu poszczególnych rodzajów odpadów, który jest opracowywany przez ZUK Świecie. W najbliższych dniach otrzymają państwo także informacje dotyczące naliczenia opłat za gospodarkę odpadami, zgodnie ze złożonymi deklaracjami, zawierającą wysokość poszczególnych rat wraz z terminami płatności.

Przypominamy, że najważniejszym założeniem nowych regulacji dotyczących gospodarowania odpadami jest jak największa liczba odpadów segregowanych u źródła. Zdecydowana większość z Państwa zadeklarowała chęć segregacji odpadów, co wiążę się z niższymi opłatami. Szczegóły dotyczące zasad segregacji znajdować się będą na urządzeniach dostarczonych przez ZUK Świecie.


Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński