Sołectwa na terenie Gminy Świekatowo
sołectwa

Sołectwo Świekatowo sołtys - Sławomir Partyka
Sołectwo Jania Góra sołtys - Lidia Nitka
Sołectwo Lipienica sołtys - Andrzej Iwicki
Sołectwo Małe Łąkie sołtys - Aleksandra Mikołajczyk
Sołectwo Lubania-Lipiny sołtys - Agnieszka Knitter
Sołectwo Szewno sołtys - Iwona Jaroch
Sołectwo Stążki sołtys - Agata Duks
Sołectwo Tuszyny sołtys - Anna Tyranowska
Sołectwo Zalesie Królewskie sołtys - Józef Mróz