Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo - Szewno


23.01.2020
Uroczysty odbiór inwestycji w Szewnie

23 stycznia 2020 r. odbył się uroczysty odbiór inwestycji realizowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Szewno polegające na: przebudowie odc. drogi gminnej, montażu siłowni zewnętrznej, montażu punktów oświetleniowych”. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele LGD Gminy Powiatu Świeckiego, władze gminy, radni oraz sołtys Szewna.

Podczas towarzyszącego wydarzeniu spotkania w świetlicy wiejskiej wójt Marek Topoliński podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację Gminnego Programu Rewitalizacji. W wypowiedzi podkreślił niezwykle ważną dla rozwoju Szewna rolę konsekwencji w działaniu i uporu radnego Zbigniewa Chacińskiego.

Strategicznym partnerem gminy w realizacji kolejnych etapów programu jest Lokalna Grupa Działania. Obecny na uroczystości prezes Zdzisław Plewa zabrał głos przybliżając zebranym temat rewitalizacji. Radny Zbigniew Chaciński w imieniu mieszkańców Szewna podziękował przygotowującym i wdrażającym program.
28.11.2019
Budowa nowego chodnika i naprawa nawierzchni astaltowej w Szewnie


05.11.2019
Budowa siłowni zewnętrznej w Szewnie


24.10.2019
Montaż lamp hybrydowych w Szewnie