Rada Gminy Świekatowo
- Kadencja 2014-2018
Przewodniczący Rady Gminy - Ewelina Ledzińska
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Tomasik Roman
1. Chaciński Zbigniew
2. Czajkowski Krzysztof
3. Dubicka Elżbieta
4. Iwicki Andrzej
5. Kujawa Krzysztof
6. Łytkowski Jan
7. Megger Danuta
8. Piekarska Anna
9. Rezmer Kamila
10. Rusnak Władysław
11. Stec Jolanta
12. Sułkowski Edmund
13. Szatkowski Wiesław


Komisje Rady Gminy
KOMISJA
GOSPODARCZA
Przewodniczący - Rusnak Władysław
Wiceprzewodniczący - Rezmer Kamila
- Iwicki Andrzej
- Łytkowski Jan
- Sułkowski Edmund
- Szatkowski Wiesław
- Tomasik Roman
KOMISJA
SPOŁECZNA
Przewodniczący - Stec Jolanta
Wiceprzewodniczący - Chaciński Zbigniew
- Ledzińska Ewelina
- Megger Danuta
- Piekarsaka Anna
KOMISJA
REWIZYJNA
Przewodniczący - Czajkowski Krzysztof
Wiceprzewodniczący - Kujawa Krzysztof
- Dubicka Elżbieta