Rada Gminy Świekatowo
- Kadencja 2018-2023
Przewodniczący Rady Gminy - Ewelina Ledzińska
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Stec Jolanta
1. Bączkowska Danuta
2. Brzeziński Janusz
3. Chaciński Zbigniew
4. Drewczyński Grzegorz
5. Duks Agata
6. Iwicki Andrzej
7. Kujawa Krzysztof
8. Łaski Łukasz
9. Łytkowski Jan
10. Megger Danuta
11. Rusnak Władysław
12. Rybarczyk Jakub
13. Żygadło Wojciech


Komisje Rady Gminy

KOMISJA REWIZYJNA
1. Kujawa Krzysztof - przewodniczący
2. Bączkowska Danuta - zastępca przewodniczącego
3. Żygadło Wojciech
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
1. Iwicki Andrzej - przewodniczący
2. Duks Agata - zastępca przewodniczącego
3. Brzeziński Janusz
4. Łytkowski Jan
5. Rusnak Władysław
KOMISJA GOSPODARCZA
1. Łytkowski Jan - przewodniczący
2. Rusnak Władysław - zastępca przewodniczącego
3. Chaciński Zbigniew
4. Drewczyński Grzegorz
5. Duks Agata
6. Kujawa Krzysztof
7. Iwicki Andrzej
8. Łaski Łukasz
9. Rybarczyk Jakub
KOMISJA SPOŁECZNA
1. Megger Danuta - przewodniczący
2. Żygadło Wojciech - zastępca przewodniczącego
3. Bączkowska Danuta
4. Brzeziński Janusz
5. Chaciński Zbigniew
6. Ledzińska Ewelina
7. Stec Jolanta
8. Rybarczyk Jakub


PROTOKOŁY I WYKAZ IMIENNYCH GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY GMINY ŚWIEKATOWO

Link do protokołów z sesji oraz wykazów imiennych głosowań Rady Gminy Świekatowo


INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADY GMINY ŚWIEKATOWO

Link do interpelacji i zapytań Rady Gminy Świekatowo