Projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej realizowane na terenie Gminy Świekatowo

Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Małe Łąkie na terenie Gminy Świekatowo>>>
Przebudowa ścieżki rowerowej w Świekatowo polegająca na montażu lamp hybrydowych.>>>
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.>>>
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie z Funduszu Dróg Samorządowych.>>>