Projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej realizowane na terenie Gminy Świekatowo

Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Małe Łąkie na terenie Gminy Świekatowo>>>
Przebudowa ścieżki rowerowej w Świekatowo polegająca na montażu lamp hybrydowych.>>>