KARTA DUŻEJ RODZINY W GMINIE ŚWIEKATOWO

Wójt Gminy Świekatowo informuje, iż na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dziennik Ustaw z dnia 5 czerwca 2014, poz. 755) wprowadza się rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

Informacje dla rodzin wielodzietnych o przysługujących im uprawnieniach w ramach programu, umieszczone są na stronie internetowej:
http://www.www.rodzina.gov.pl/

Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, która zostaje przyznana na podstawie złożonego wniosku. Na terenie Gminy Świekatowo program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 20 A, pok. nr 13.

Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński


PODATKI I OPŁATY LOKALNE NA 2017 ROK W GMINIE ŚWIEKATOWO

Wójt Gminy Świekatowo informuje, że w 2017 roku obowiązywać będą następujące stawki podatków i opłat lolalnych przyjętych przez Radę Gminy Świekatowo.
Wysokość podatków i opłat lokalnych w 2017 roku


Wójt Gminy Świekatowo

Marek Topoliński