Aktualności


30.03.2021
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Metody zbierania danych w spisie:

- samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internatowej Otworzy się w nowym okniespis.gov.pl,
- telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99,

Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie przez internet ani przez telefon skontaktuje się rachmistrz spisowy:
- telefonicznie – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
- bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim.

Dla osób, które nie mogą wykonać samospisu u siebie w domu, w urzędzie gminy w Bukowcu zostało przygotowane specjalne stanowisko komputerowe, gdzie będzie można dokonać spisu przez internet.

Gdzie szukać informacji?
Informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego znajdziemy na stronie internetowej www.spis.gov.pl, na stronie gminy - www.swiekatowo.pl oraz bezpośrednio u pracowników Urzędu Gminy w Świekatowo tel. 523322280.


Ulotka informacyjna o NSP 2021 do pobrania
18.03.2021
Informacja o XXII Sesji Rady Gminy Świekatowo.03.03.2021
Szczepienia przeciwko COVID-19.
Od 15 stycznia 2021 r. ruszyły rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów.

Telefony do rejestracji w Świekatowie godz. 11:00- 14:00 - 52 332 20 09 lub 792 696 113;

Całodobowo infolinia ogólnopolska - 989;

Przez e-Rejestrację na stronie pacjent.gov.pl.

Od dnia 25 stycznia 2021 r. rozpoczęły się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów, które będą realizowane w Gabinecie Lekarza Rodzinnego w Świekatowie, ul. Tucholska 6.

Więcej informacji o terminach i szczepieniach można znaleźć na stronach:
www.gov.pl/web/szczepimysie/ oraz

www.swiekatowo.pl/;

Seniorzy zarejestrowani do szczepień, którzy sami nie mogą dojechać do punktu szczepień mogą zgłaszać takie zapotrzebowanie podczas rejestrowania się do szczepienia lub na specjalny numer telefonu w Urzędzie Gminy w Świekatowie - 795 119 657. Zapotrzebowanie na środek transportu proszę zgłaszać natychmiast po uzyskaniu terminu szczepinia.

Oświadczenie dowóz brak możliwości dojazdu


Oświadczenie dowóz brak możliwości dojazdu w pdf


Oświadczenie dowóz osób z niepełnosprawnością


Oświadczenie dowóz osób z niepełnosprawnością w pdf


29.01.2021
Informacja KRUS

Informacja KRUS o waloryzacji kwot przychodu i zasiłku opiekuńczego.

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno


Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2021 r


Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS przedłużony do dnia 14 marca 2021 r


03.03.2021
Kampania ZUS „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”


27 stycznia 2021r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.

Celem jest promowanie wśród naszych świadczeniobiorców wiedzy na temat korzyści, jakie – zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z COVID19 – niesie wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikających z korzystania z rachunku bankowego.

Kampania skierowana jest głównie do:
• emerytów i rencistów,
• osób, które w najbliższej przyszłości będą przechodziły na emeryturę/rentę,
• osób aktywnych zawodowo, które mimo posiadania konta, decydują się na gotówkową wypłatę świadczeń (np. zasiłków).

Przelew na konto to również gwarancja terminowego otrzymania pieniędzy. Jeśli ktoś z naszych klientów skarży się, że nie dostał emerytury na czas, to najczęściej jest efekt tego, że wysłany pocztą przekaz pocztowy został zbyt późno dostarczony do domu albo leży nieodebrany na poczcie. Jeszcze gorzej jest, gdy senior jest nieobecny w domu i emerytury nie ma kto odebrać. Zdarza się, że przekaz wraca do ZUS, a emeryt jest bez pieniędzy. Przelew na konto wyklucza takie sytuacje.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.
www.zus.pl/o-zus/o-nas/kampania-bezpieczny-zdrowy-bezgotowkowy-

15.02.2021
Informacja o nowych kontach bankowych dla mieszkańców.

03.02.2021
Kampania na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego


Powiat Świecki informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu prowadzi kampanię na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego.

W związku z tym poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195 A, 86-100 Świecie, tel. 52 56 83 200.

02.02.2021
Informacja o bezpłatnym komputerowym badaniu wzroku.

29.01.2021
Informacja o rozpoczęciu naboru do projektu "Program rozwoju społecznego sołectw Stążki, Szewno, Tuszyny - pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej".

29.01.2021
Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Dyrektor CBS (w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym) podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 do 16 lutego 2021 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów.

Regulamin naboru

Formularz dla kandydatów na rachmistrzów

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński22.01.2021
Informacja o XXI Sesji Rady Gminy Świekatowo.14.12.2020
Szczepienia przeciwko COVID-19.
Od 15 stycznia 2021 r. rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia 2021 r. zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia.

Telefony do rejestracji w Świekatowie godz. 11:00- 14:00 - 52 332 20 09 lub 792 696 113;

Całodobowo infolinia ogólnopolska - 989;

Przez e-Rejestrację na stronie pacjent.gov.pl.

Od dnia 25 stycznia 2021 r. rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów, które będą realizowane w Gabinecie Lekarza Rodzinnego w Świekatowie, ul. Tucholska 6.

Więcej informacji o terminach i szczepieniach można znaleźć na stronach:
www.gov.pl/web/szczepimysie/ oraz

www.swiekatowo.pl/;

Seniorzy zarejestrowani do szczepień, którzy sami nie mogą dojechać do punktu szczepień mogą zgłaszać takie zapotrzebowanie podczas rejestrowania się do szczepienia lub na specjalny numer telefonu w Urzędzie Gminy w Świekatowie - 795 119 657. Zapotrzebowanie na środek transportu proszę zgłaszać natychmiast po uzyskaniu terminu szczepinia.

Oświadczenie dowóz brak możliwości dojazdu


Oświadczenie dowóz brak możliwości dojazdu w pdf


Oświadczenie dowóz osób z niepełnosprawnością


Oświadczenie dowóz osób z niepełnosprawnością w pdf


05.01.2021
Kurenda - podatki na 2021 rok.


Kurenda do pobrania


04.01.2021
Informacja o powołaniu komisji konkursowych powołanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Świekatowo w 2021 roku.


Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Załacznik Nr 1 do ogłoszenia

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński04.01.2021
Informacja o konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2021 roku.

Otwarty konkurs ofert nr 2/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2020 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Ogłoszenie o konkursie Nr 2/2021

Załącznik Nr 1 do konkursu Nr 2/2021

Załącznik Nr 2 do konkursu Nr 2/2021

Załącznik Nr 3 do konkursu Nr 2/2021

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński04.01.2021
Informacja o otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie zadań publicznych organizacjom innym podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu.

Otwarty konkurs ofert nr 1/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie zadań publicznych organizacjom i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie o konkursie Nr 1/2020

Załącznik Nr 1 do konkursu Nr 1/2021

Załącznik Nr 2 do konkursu Nr 1/2021

Załącznik Nr 3 do konkursu Nr 1/2021

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński23.12.2020
Życzenia świąteczne.22.12.2020
Informacja o XX Sesji Rady Gminy Świekatowo.18.12.2020
Plebiscyt na wybór jednej z dwóch propozycji operacji

Wójt Gminy ogłosił Plebiscyt na wybór jednej z dwóch propozycji operacji, polegających na kształtowaniu ogólnodostępnej przestrzeni publicznej skierowanej m.in. do osób w wieku przekraczającym 50 lat oraz dla dzieci i młodzieży.

KONCEPCJA NR 1 Zagospodarowanie terenu na działce nr 313 w Zalesiu Królewskim obejmujące m.in.:
1) zestaw urządzeń do ćwiczeń i wypoczynku dla seniorów;
2) stolik do gry w szachy i chińczyka.

KONCEPCJA NR 2 Zagospodarowanie terenu na działce 313 w Zalesiu Królewskim obejmujące m.in.:
ścieżkę dydaktyczną ze zwierzętami gospodarskimi.

Głosowanie trwa do 28 grudnia 2020 r. do godz. 10:00

Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy pełnoletni mieszkaniec miejscowości Zalesie Królewskie.

Głosowanie odbywa się:

1) za pomocą formularza online zamieszczonego na stronie internetowej www.swiekatowo.pl;

Link do formularza ankiety

2) poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej i wrzucenie go do urny dostępnej przy Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Świekatowo, ul. Dworcowa 20A, 86-182 Świekatowo.


Zarządzenie Nr 55/2020Podsumowując wyniki ankiety w głosowaniu wygrała koncepcja NR 1

Protokół z wynikami ankiety


07.12.2020
Informacja o przekazaniu Projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązaywnia Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanik na rok 2021 do konsultacji społecznych.

Program do konsutlacji.


25.11.2020
Informacja o XIX Sesji Rady Gminy Świekatowo.15.11.2020
Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów.
Przympiminamy wszystkom rolnikom, że od 1 wrzesnia 2020 rku do 30 listopada 2020 roku w Polsce przeprowadzany będzie Powszechny Spis Rolny 2020, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje możliwość przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem wszystkich zaleceń sanitarnych.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.

W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

Nadal główną metodą spisu gospodarstw podczas Sposu Powszechnego jest samospis poprzez stronę internetową.

W przypdaku braku dostępu do komputera lub braku Internetu samospisu można dokonywać na wydzielonych specjlanych stanowiskach w Urzędzie Gminy w Świekatowie lub w Urzęerzie Statystycznym w Bydgoszczy.

W przypadku korzystania z tej metody spisywania proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numer 523322280 w 109 lub 111.

03.11.2020
Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów.
Przympiminamy wszystkom rolnikom, że od 1 wrzesnia 2020 rku do 30 listopada 2020 roku w Polsce przeprowadzany będzie Powszechny Spis Rolny 2020, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje możliwość przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem wszystkich zaleceń sanitarnych.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.

W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

Nadal główną metodą spisu gospodarstw podczas Sposu Powszechnego jest samospis poprzez stronę internetową.

W przypdaku braku dostępu do komputera lub braku Internetu samospisu można dokonywać na wydzielonych specjlanych stanowiskach w Urzędzie Gminy w Świekatowie lub w Urzęerzie Statystycznym w Bydgoszczy.

W przypadku korzystania z tej metody spisywania proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numer 523322280 w 109 lub 111.

23.10.2020
Informacja o XVIII Sesji Rady Gminy Świekatowo.15.10.2020
Nieodpłatna Pomoc Prawna - zmiana w sposobie obsługi interesantów!!!
Wniosek do darmowej porady prawnej zdalnej


13.10.2020
Wykaz planowanych polowań koła Łowieckiego Wilga
13.10.2020
Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów.
Przympiminamy wszystkom rolnikom, że od 1 wrzesnia 2020 rku do 30 listopada 2020 roku w Polsce przeprowadzany będzie Powszechny Spis Rolny 2020, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje możliwość przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem wszystkich zaleceń sanitarnych.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.

W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

Nadal główną metodą spisu gospodarstw podczas Sposu Powszechnego jest samospis poprzez stronę internetową.

W przypdaku braku dostępu do komputera lub braku Internetu samospisu można dokonywać na wydzielonych specjlanych stanowiskach w Urzędzie Gminy w Świekatowie lub w Urzęerzie Statystycznym w Bydgoszczy.

W przypadku korzystania z tej metody spisywania proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numer 523322280 w 109 lub 111.

07.10.2020
Loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020
Przympiminamy wszystkom rolnikom, że od 1 wrzesnia 2020 rku do 30 listopada 2020 roku w Polsce przeprowadzany będzie Powszechny Spis Rolny 2020, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień.

W ramach prowadzonej kampanii informacyjnej ruszyła loteria Powszechnego Spisu Rolnego 2020.
Nagrodami są laptopy, tablety oraz dyski przenośne – w sumie aż 508!
W akcji mogą wziąć wszystkie osoby, które spisały się poprzez interaktywną aplikację dostępną na stronie https://spisrolny.gov.pl.
Po dokonaniu samospisu uczestnik otrzymuje unikatowy kod – należy go zarejestrować w formularzu na stronie loterii https://loteria.spisrolny.gov.pl/.
Losowania odbędą się 20 października, 3 listopada i 23 listopada, a ich transmisję będzie można obejrzeć na żywo na kanałach społecznościowych Głównego Urzędu Statystycznego.


05.10.2020
ĆWICZENIA RENEGADE 2020Informujemy mieszkańców Gminy Świekatowo, że dniach 06 - 09 października 2020 roku odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

25.09.2020
Powszechny Spis Rolny 2020
Przympominamy wszystkim rolnikom, że od 1 września 2020 roku do 30 listopada 2020 roku w Polsce przeprowadzany będzie Powszechny Spis Rolny 2020, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień.

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzany metodami:

samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dostępny na stronie
https://spisrolny.gov.pl

Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020r.;

Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub mają trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99).
Można tez skorzystać z możliwości samospisu internetowego bezpośrednio w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie statystycznym.
Przed wizytą proponujemy skontaktować się telefonicznie 52 3322280 w 109 lub 111 z urzędem gminy w celu umówienia wizyty. Wykonanie samospisu w urzędzie gminy lub statystycznym można dokonać od 1 września do 30 listopada 2020 r.

W ramach metod uzupełniających spisu z rolnikami będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi.
Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

Rachmistrzowie będą realizowali spis rolny dwoma metodami:

wywiad telefoniczny, od 16 września do 30 listopada 2020 r.
wywiad bezpośredni, od 1 października do 30 listopada 2020 r.

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 znajduje się na stronie:
https://spisrolny.gov.pl

18.09.2020
Informacja o XVII Sesji Rady Gminy Świekatowo.10.09.2020
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.


Treść ogłoszenia


Projekt programu


Formularz konsultacji


02.09.2020
Terminarz polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021 Koła Łowieckiego 'Brekinia' w Świekatówku.


Terminarz polowań do pobrania25.08.2020
Nowe witacze dożynkowe w Zalesiu Królewskim

W niedzielę 30 sierpnia 2020 r. o godz. 11.15 uroczysta msza św. dożynkowa. W tym roku gospodarzem tegorocznego święta plonów jest Sołectwo Zalesie Królewskie. Mieszkańcy wsi oprócz wieńca dożynkowego przygotowali specjalnie na tę okazję okazałe witacze dożynkowe.
Serdecznie zapraszamy na tegoroczne skromniejsze Dożynki Gminne 2020 oraz do oglądania wspaniałych witaczy w Zalesiu Królewskim.

21.08.2020
Dożynki Gminne w 2020 roku21.08.2020
Informacja o XVI Sesji Rady Gminy Świekatowo.20.07.2020
Komputery dla szkoły.17.07.2020
Powszechny Spis Rolny 2020
08.07.2020
Rozkład jazdy na linii Świecie - Poledno - Bukowiec – Świekatowo – Jania Góra
Rozkład jazdy na linii Świecie - Poledno - Bukowiec – Świekatowo – Jania Góra do pobrania


08.07.2020
Nieodpłatna Pomoc Prawna
06.07.2020
Informacja dla rolników w sprawie uboju zwierząt.

Pismo od Zastępcy Lekarza Weterynarii dot. prowadzenia uboju na własny użytek i prowadzenia "rzeźni rolniczej".


Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu "Rzeźni rolniczej"


Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu na użytek własny
22.06.2020
Informacja o XV Sesji Rady Gminy Świekatowo.15.06.2020
Informacja o naborze na rachmistrzów do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.


Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze rachmistrzów w PSR 2020.


Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze rachmistrzów w PSR 2020.


Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze rachmistrzów w PSR 2020.15.06.2020
Informacja o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku.15.06.2020
Informacja o Narodowym Spisie Powszechnym Lidności i Mieszkań w 2021 roku.25.05.2020
Informacja o zmianie godzin otwarcia PSZOK w Świekatowie.

UWAGA!!!


Od dnia 30.05.2020 r. zmianiają się godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świekatowie.
Punkt będzie czynny w każdą sobotę miesiąca.
w godzinach 8:00-12:00.
Przy oddawaniu odpadów w punkcie wymagane jest okazanie dowodu wpłaty aktualnej raty za odpady komunalne na terenie Gminy Świekatowo.


25.05.2020
Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych.24.05.2020
15.05.2020
Informacja o Światowym Dniu Pamięci o Zmarłych na AIDS.
15.05.2020
Informacja o otwarciu Boiska Orlik w Świekatowie.15.05.2020
Informacja o XIV Sesji Rady Gminy Świekatowo.10.04.2020
Aktualizacja informacji o koronawirusie.


Mieszkańcu jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w Północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Wietnamie, Singapurze oraz Tajwanie lub miałeś kontakt z taką osobą i masz objawy takie jak:

- gorączka,
- kaszel,
- duszności,
- problemy z oddychaniem,
- bóle mięśni,
- problemy trawienne,
- zanik smaku i węchu,

niezwłocznie powiadom Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Świeciu ul. Sądowa 5, tel.: 52 331 12 53 kom. 607 123 837, 693 369 949 fax: 52 331 12 94.

W przypadku nasilonych objawów zadzwoń po karetkę nr tel. 999 lub 112

albo zadzwoń bezpośrednio do najbliższego oddziału zakaźnego w Świeciu tel. 41 240 16 32


Infolinia całodobowa Starostwa Powiatowego w Świeciu dot. koronawirusa tel. 52 56 83 500

W razie pytań dostępna jest również infolinia NFZ 800 190 590.

UWAGA!!!

Wirus przenosi się droga kropelkową podczas kaszlu i kichania więc w przypadku podejrzenia zakażenia, gdy nie masz jeszcze objawów pozostań w domu (unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa).

Nie zgłaszaj się sam do przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie).

Nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Nie zbliżaj się do osób chorych – zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób które kaszlą i kichają.

Unikaj dotykania rękami: oczu, nosa i ust.

Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kichasz i kaszlesz.

Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.Strony w aktualnymi wiadomościami na temat koronowirusa:

Strona rządowa o koronawirusie.

Strona Urzędu Wojewódzkiego z komunikatami o koronowirusie.

Strona Starostwa Powiatowego w Świeciu z komunikatami o koronowirusie.
Komunikaty i informacje o koronawirusie:

Prośba Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotycząca informowania mieszkańców o zagrożeniach związanych z koronawirusem SARS-CoV-2.


Wojewoda - zawieszenie działalności w przedszkolach i żłobkach.


Wojewoda rekomendacje w sprawie koronowirusa.


Wojewoda w sprawie czasowego zawieszenie działalności niektórych instytucji.


Zarządzenie w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.


Sanepid Powiat - zakaz imprez.


Starosta Powiatowy - odwołanie imprez.


Komunikat Urządu Gminy w Świekatowie o ograniczeniu dostępu.


Informacja dla rolników w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem.


Ograniczenie dostępu w Urzędach Skarbowych.


Sanepid - informacja dla branży handlowej.


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czasowego przwrócenia kontroli granicznej.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym.


Zarządzenie Nadleśnictwa Toruń o zakazie wstępu do lasu.


Zarządzenie Nadleśnictwa Zamrzenica o zakazie wstępu do lasu.
07.04.2020
Informacja o XIII Sesji Rady Gminy Świekatowo.06.04.2020
Informacja o zakazie wsępu do lasu.

CZASOWY ZAKAZ WSTĘPU DO LASU


W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu. Zamknięte pozostają też parki narodowe. Straż Leśna będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.

W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Prosimy o poważnie potraktowanie tych zakazów, w trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom.26.03.2020
Informacja o kwarantannie.
20.02.2020
Zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików.


Pismo Wojewódzkiego Lekarza Weternynarii w Bydgoszczy


Treść aktu.04.02.2020
Informacja o planowanym polowaniu na terenie Gminy Świekatowo.04.02.2020
Treminarz zebrań wiejskich w Gminie Świekatowo w 2020 roku.04.02.2020
Informacja o spotkaniu informacyjne pt.: „Nowe wyzwania zawodowe” w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Bydgoszczy.TERMIN: 06 lutego 2020 r. godz. 12:00 – 15:30

MIEJSCE: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, sala nr 20

Ulotka informacyjna


Instrumenty wsparcia dla MŚP: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy w tym wsparcie unijne na inwestycje oraz wsparcie na szkolenia i doradztwo w firmie (Baza Usług Rozwojowych)

03.02.2020
Inkubator Przedsiębiorczości w Świeciu zaprasza przedsiębiorców na spotkanie.TERMIN: 12 lutego 2020 r. godz. 9:00 – 12:00

MIEJSCE: Inkubator Przedsiębiorczości, sala konferencyjna

ZGŁOSZENIA: prosimy o informację zwrotną o chęci uczestnictwa w spotkaniu drogą mailową lub telefonicznie do dnia 10 luty 2020r. do godz. 13:00. Dziękujemy.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Lipowiec tel. 501 162 697

W programie
-Jak obniżyć koszty energii elektrycznej w przedsiębiorstwie. Nie płać za to, co możesz mieć za darmo. (Lumifil Innovations sp. z o.o. Świecie)
-Leasing jako narzędzie finansowania instalacji fotowoltaicznej. (Millennium Leasing o/Bydgoszcz)
-Jak wspomóc przewagę konkurencyjną rynku

Instrumenty wsparcia dla MŚP: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy w tym wsparcie unijne na inwestycje oraz wsparcie na szkolenia i doradztwo w firmie (Baza Usług Rozwojowych)

03.02.2020
Projekt - uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świekatowo w 2020 roku.


Treść projektu uchwały

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński30.01.2020
Mobilny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Świekatowie.24.01.2020
Informacja o XII Sesji Rady Gminy Świekatowo.24.01.2020
Informacja dla hodowców drobiu.
10.01.2020
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w 2020 roku.


Zarządzenie Nr 1/2020 w sprawie powołania komisji konkursowej

Załącznik do Zarządznia Nr 1/2020 - Regulamin pracy komisji

Załącznik do Regulaminu pracy komisji

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński02.01.2020
Informacja o powołaniu komisji konkursowych powołanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Świekatowo w 2020 roku.


Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Załacznik Nr 1 do ogłoszenia

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński02.01.2019
Informacja o konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2020 roku.

Otwarty konkurs ofert nr 2/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2020 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Ogłoszenie o konkursie Nr 2/2020

Załącznik Nr 1 do konkursu Nr 2/2020

Załącznik Nr 2 do konkursu Nr 2/2020

Załącznik Nr 3 do konkursu Nr 2/2020

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński02.01.2019
Informacja o otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie zadań publicznych organizacjom innym podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu.

Otwarty konkurs ofert nr 1/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie zadań publicznych organizacjom i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie o konkursie Nr 1/2020

Załącznik Nr 1 do konkursu Nr 1/2020

Załącznik Nr 2 do konkursu Nr 1/2020

Załącznik Nr 3 do konkursu Nr 1/2020

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński14.12.2019
Informacja o nowym koncie do wpłat z tytułu odpadów komunalnych.14.12.2019
Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu w sparwie oceny jakości wody.23.12.2019
Informacja o ankiecie dla przedsiębiorców.

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie w realizacji badania ankietowego, którego głównym celem jest ocena stopnia zadowolenia przedsiębiorców z pomocy oferowanej im przez instytucje publiczne w województwie kujawsko-pomorskim, a także rozpoznanie oczekiwań przedsiębiorców w tym zakresie.
Niniejsze przedsięwzięcie wpisuje się w projekt badawczy GOSPOSTRATEG – „Regiogmina” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego efektem będzie m.in. wdrożenie innowacyjnego podejścia do stymulowania przedsiębiorczości w gminie za pomocą odpowiednio skomponowanego zestawu instrumentów wsparcia.
W wyniku badania ankietowego, zostanie określone zapotrzebowanie przedsiębiorców na pomoc, co w kolejnej kroku pozwoli na wypracowanie instrumentów dedykowanych mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom, a następnie ich wdrożenie.
Pragniemy przy tym zaznaczyć, że te gminy, które zdecydują się pośredniczyć w kontakcie zespołu badawczego z przedsiębiorstwami, będą mogły liczyć na udział w drugiej fazie projektu – tj. implementacji opracowanych rozwiązań (więcej informacji w załączniku).
Nasza prośba dotyczy kontaktu z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz udostępnienia im linka do ankiety elektronicznej w sposób praktykowany i uznawany za skuteczny (dedykowana korespondencja, newsletter, informacja w oficjalnym portalu internetowym gminy itd.).
Badanie rozpoczęło się 6.12.2019 i potrwa do 27.12.2019 do godz. 23:59.
Link do badania: https://limesurvey.sgh.waw.pl/index.php/186866?lang=p

17.12.2019
Informacja o XI Sesji Rady Gminy Świekatowo.13.12.2019
Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu w sparwie oceny jakości wody.
06.12.2019
Komunikat Urządu Gminy w Świekatowie w sprawie chlorowania wody.09.12.2019
Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu w sparwie oceny jakości wody.

20.11.2019
Informacja o przekazaniu Projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązaywnia Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanik na rok 2020 do konsultacji społecznych.

Informacja o ogłoszeniu konsutlacji.


15.11.2019
Kurenda o inwentaryzacji odpadów z folii w gospodarstwach rolniczych.13.11.2019
Informacja o X Sesji Rady Gminy Świekatowo.05.11.2019
Informacja o zakazie palenia śmieci w gospodarstwach domowych.
04.11.2019
"Kraszewski.Komputery dla bibliotek 2019".25.10.2019
Informacja o polowaniach na terenie Gminy Świekatowo.11.10.2019
Zwołanie IX Sesji Rady Gminy Świekatowo04.10.2019
Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1.10.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.17.09.2019
Ostrzeżenie meteotologincze o silnym wiertze.17.09.2019
Informacja o zebranich wiejskich w sprawie funduszy sołeckich.06.09.2019
Informacja o konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Świekatowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Informacja o ogłoszeniu konsutlacji.


Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.


Formularz konsultacji

Sprawozdanie z konsultacji

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński
04.09.2019
Informacja o zamknięciu kasy w Urzędzie Gmiy w Świekatowie.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 05-09 września kasa w Urzędzie Gminy w Świekatowie będzie nieczynna.
Za powstałe utrudniniena przepraszamy.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński
04.09.2019
Zwołanie VIII Sesji Rady Gminy Świekatowo04.09.2019
Zaproszenie na XI Janiogórski Festiwal Chelba.03.09.2019
Zaproszenie na spotkanie informacyjne jak najłatwiej uzyskać dotację na instalację fotowoltaiczną i docieplenie budynku.30.08.2019
Obwieszczenie Starosty Powiatu Świeckiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej pn.:"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo-Serock".
29.08.2019
Ostrzeżenie o burzach.28.08.2019
Ostrzeżenie o burzach.23.08.2019
Zaproszenie na Dożynki Gminno-Parafialne.12.08.2019
Informacja o czasowym zakazie wstępu do lasu.07.08.2019
Obwieszczenie Starosty Powiatu Świeckiego w sprawie "Rozbudowy drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo-Serock".
19.07.2019
Apel do hodowców trzody chlewnej w sprawie ochrony przed ASF.


WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński11.07.2019
Informacja o wyborach do Izb Rolniczych w 2019 roku.
WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński11.07.2019
Informacja dla rolników.www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0414102/

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński27.06.2019
Informacja o naborze do Grupowego Programu dofinansowań na odnawialne źródła energii.
WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński27.06.2019
Informacja o obowiązkowych szczepieniach przeciw wściekliźnie na terenie Gminy Świekatowo.WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński17.06.2019
Informujemy o spotkaniu w Mobilnym Punkcie Informacyjnym dla osób, które chciałyby otrzymać informacje o możliwości uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej.WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński14.06.2019
Zaproszenie na VII Sesję Rady Gminy Świekatowo09.06.2019
Ostrzeżenie o upałach.WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński31.05.2019
Informacja KRUS o kwotach przychodu decydującego o mniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 czerwca 2019 r.WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński31.05.2019
Informacje ogólne o wyborze ławników na kadencje 2020-2023.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński31.05.2019
Informacja o wprowadzonym zakazie wstępu do lasu.
WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński26.05.2019
Zaproszenie na 100-lecie Jednoscki OSP Zalesie Królewskie i Gminne obchody Dnia Strażaka.WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński09.05.2019
Zwołanie VI Sesji Rady Gminy Świekatowo09.05.2019
Zaproszenie na VIII otwarte zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Świekatowie o puchar Wójta Gminy Świekatowo.
Formularz zgłoszenia MDP na zawody.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński23.04.2019
Informacja o bezpłatnych badaniach mammograficznych.


WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński19.04.2019
Życzenia wielkanocne
16.04.2019
Zwołanie V Sesji Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska09.04.2019
Zaproszenie na spotkanie dot. programu Nowa Piątka.


WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński28.03.2019
Zaproszenie na szkolenie z "Systemów geoinformatycznych w praktyce z pozyskiwaniem danych przestrzennych".


WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński22.03.2019
Kalendarz imprez na terenie Gminy Świekatowo w 2019 roku.


WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński22.03.2019
Zwołanie IV Sesji Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska22.02.2019
Spotkanie informacyjne pracowników urzędu skarbowego na temat usługi "Twój e-PIT"


WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński12.02.2019
Dofinansowanie na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu uruchomił program pozwalający pozyskać dofinansowanie na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia zostanie określona po zawarciu umowy. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł dla jednego podmiotu. Intensywność dofinansowania przedsięwzięcia do 50% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji.

Gmina Świekatowo zamierza skorzystać z możliwości pozyskania funduszy z tego programu. W tym celu konieczne jest jednak uzyskanie informacji od właścicieli nieruchomości, dotyczących planowanych w 2019 roku inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych.

Zbiorowy wniosek na dofinansowanie składać będzie Gmina Świekatowo. Ostateczny termin składania wniosków mija 10 marca 2019 r.

Mieszkańcy, którzy zgłoszą chęć skorzystania z w/w programu muszą złożyć zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę w zależności od zakresu prowadzonych prac (druki dostępne są w Urzędzie Gminy, pokój nr 8 oraz na stronie internetowej www.bip.swiekatowo.lo.pl, www.swiekatowo.pl) w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Szczegółowe informacje dot. wymiany pokryć dachowych zawierających azbest, dostępne są w Urzędzie Gminy w Świekatowie, pokój nr 8, tel. (52) 33 22 280 wew. 40

Zgłoszenie budowy nie wymagającej pozwolenia na budowę z projektem budowlanym

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński
31.01.2019
Informacje w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 3a/2019

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński28.01.2019
Terminarz zebrań wiejskich w 2019 roku

UWAGA!! Zmiana terminu zebramia w m. Małe Łąkie

nowy termin zebrania to 07.03.2018 r. godz. 18:00WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński28.01.2019
Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Świekatowo na 2019 r.

Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2019 r.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński23.01.2019
Terminarz polowań kół łowieckich.22.01.2019
Informacja o zwrocie podatku akcyzowego.

W dniach od 1 do 28 lutego 2019 roku w pokoju nr 14 można pobierać druki i składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za I półrocze 2019 r.
Do wniosku należy dołączyć :
- faktury VAT na olej napędowy zakupiony w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 r.
- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.”,
Kwota zwrotu za każdy zakupiony litr oleju napędowego wynosi 1,00 zł.

Aktualny wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. (poz. 2466 )
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński
22.01.2019
Informacja o powołaniu komisji konkursowych powołanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Świekatowo w 2019 roku.


Zarządzenie Nr 3/2019

Załacznik Nr 1 do zarządzenia

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński17.01.2019
Kondolencje17.01.2019
Zwołanie III Sesji Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska17.01.2019
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Od 1 stycznia 2019 roku REJESTRACJA przed wizytą u prawnika JEST OBOWIĄZKOWA. Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można zgłosić:
www.csw.pl/pomoc-prawna/
ub telefonicznie pod nr tel. +48 52 5683 333
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
1. kobiecie, która jest w ciąży, poza kolejnością,
2. osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
Nieodpłatna pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Będzie to weryfikowane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Pomoc obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem;
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu;
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej prowadzenia.
Dodatkowo dla osób borykających się z problemami zadłużenia, spraw mieszkaniowych lub zabezpieczenia społecznego wprowadzono nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Obejmuje ono poinformowanie osoby korzystającej z pomocy o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Na terenie powiatu świeckiego poradnictwo obywatelskie w ramach stałych dyżurów odbywa się w punktach umiejscowionych w gminach: Drzycim i Bukowiec. Osoby zainteresowane powinny rejestrować się do tych dwóch punktów.
Poniżej lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa zawodowego, które od 1 stycznia 2019 r. będą działały na terenie powiatu świeckiego.

- Osie, ul. Dworcowa 6, pokój nr 11 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej – NPP)
Czwartek: 8:00 – 12:00 – adwokat

- Drzycim, ul.Młyńska 10 (punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – NPO)
Piątek: 8:00 – 12:00 – doradca obywatelski

- Lniano, ul. Wyzwolenia 9,
Środa: 10:00 – 14:00 – mgr prawa

- Świekatowo, ul. Dworcowa 20A, pokój nr 13 (NPP)
Poniedziałek: 10:00 – 14:00 – radca prawny

- Bukowiec, ul. Dworcowa 7 (NPO)
Środa: 10:00 – 14:00 – mgr prawa;
Piątek: 13:00 – 17:00 – doradca obywatelski

- Pruszcz, ul. Sportowa 1 (NPP)
Wtorek: 9:00 – 13:00 – radca prawny;
Czwartek: 13:00 – 17:00 – radca prawny

- Nowe, Plac Św. Rocha 5, pokój nr 3 (NPP)
Wtorek: 12:00 – 16:00 – adwokat;
Czwartek: 9:00 – 13:00 – radca prawny

- Warlubie, ul. Dworcowa 15, pokój nr 2 (NPP)
Poniedziałek: 9:00 – 13:00 – adwokat;
Środa 9:00 – 13:00 – radca prawny

- Dragacz 7A, budynek B, pokój nr 11 (NPP)
Piątek: 14:00 – 18:00 – adwokat;

- Jeżewo, ul. Świecka 12, pokój nr 21 (NPP)
Poniedziałek: 9:00 – 13:00 – adwokat;
Wtorek: 10:00 – 14:00 – adwokat;

- Świecie, ul. Wojska Polskiego 173 (NPP)
Poniedziałek: 8:00 – 12:00 – adwokat
Wtorek: 14:00 – 18:00 – radca prawny
Środa: 8:00 – 12:00 – adwokat
Czwartek: 14:00 – 18:00 – radca prawny
Piątek: 8:00 – 12:00 – radca prawny

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński
15.01.2019
Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński15.01.2019
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych powołanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Świekatowo w 2019 roku.


Treść ogłoszenia

Zgłoszenie kandydata z organizacji pozarządowej

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński31.12.2018
Informacja o konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2019 roku.


Zarządzenie Nr 62/2018

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2018

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2018

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 62/2018

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński31.12.2018
Informacja o otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2019 rok.

Urząd Gminy w Świekatowie ogłasza konkurs na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie zadań publicznych organizacjom innym podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 61/2018

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2018

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2018

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 61/2018

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński24.12.2018


WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński24.12.2018


UWAGA! Informujemy, że w dniach 28.12.2018 r. i 31.12.2018 r. w Urzędzie Gminy w Świekatowie nie będzie możliwości realizacji płatności kartą.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński21.12.2018


UWAGA! Informujemy, że harmonogram wywozu odpadów komunalnych jest umieszczony w zakładce Harmonogram>>>.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński20.12.2018
Informacja

Wójt Gminy w Świekatowie informuje, że w dniach 24.12.2018 r. i 31.12.2018 r. Urząd Gminy w Świekatowie będzie czynny w godz. 7:30 - 13:00.


Kasa w Urzędzie Gminy w Świekatowie, w dniu 24.12.2018 r. będzie czynna do godziny 10:30, a w dniu 31.12.2018 r.do godz. 9:15.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński
18.12.2018
Zwołanie II Sesji Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska10.12.2018
Informacja o przebudowie ścieżki rowerowej w Świekatowie polegająca na montażu lamp hybrydowych.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński29.11.2018
Informacja o konsultacjach społecznych w sprawie projektów „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Świekatowo na 2019 rok” oraz "Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świekatowo na 2019 rok".

Urząd Gminy w Świekatowie przedstawia do konsultacji społecznych projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Świekatowo na 2019 rok”.
Projekt programu

oraz projekt "Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świekatowo na 2019 rok".
Projekt programu

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński
23.11.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński23.11.2018


WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński15.11.2018
Zaproszenie na koncert "Niepodległej spiewajmy".

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński07.11.2018
Zmiana terminu wywozu odpadów komunalnych

UWAGA! Informujemy, że planowany na 12.11.2018.r wywóz odpadów komunalnych z m. Małe Łąkie i Jania Góra nastąpi w sobotę tj. 10.11.2018 r.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński
07.11.2018
Zwołanie I Sesji Rady Gminy Świekatowo


Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska07.11.2018
XL Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska18.10.2018
Informacja o obwodach do głosowania w wyborach do samorządu terytorialnego w dniu 21 października 2018 roku.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński02.10.2018
Przekazanie sprzętu jednostkom OSP zakupione z Funduszu Sprawiedliwości.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński13.09.2018
Informacja o wspieraniu wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – województwo kujawsko-pomorskie - projekt dla Gminy Świekatowo.

Urząd Gminy w Świekatowie zorganizował w dniu 12.09.2018 r. spotkanie dla mieszkańców na temat możliwości uzyskania dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz wymiany kotłów grzewczych na opalane biomasą.
Podczasz spotkania firma globalECO z Gdyni przedstawiło możliwości pozyskania dofinansowania dla mieszkańców gminy dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz wymiany kotłów grzewczych na opalane biomasą.

Prezentacja ze spotkania

Osoby chętne, które chcą wziąć udział w projekcie proszone są o wypełnienie niniejszej ankiety.

Ankieta

Więcej informacji można uzuskać na stronie:

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński
04.09.2018
Terminarz zebrań wiejskich w sprawie Funduszy Sołeckich.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński04.09.2018
Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz wymiany kotłów grzewczych na opalane biomasą.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński03.09.2018
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Urząd Gminy w Świekatowie zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365) działające na terenie Gminy Świekatowo do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Świekatowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
Podstawą prawną do przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi jest art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365).
Konsultacje są przeprowadzane zgodnie z zapisami uchwały Nr X/64/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu (w załączniku do pobrania) oraz zgłaszania ewentualnych uwag i propozycji zmian w odniesieniu do projektu wymienionego dokumentu.
Wypełniony formularz należy przedłożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Świekatowie lub przesłać na adres poczty elektronicznej : ug@swiekatowo.pl w terminie do 18 września 2018 r.

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świekatowo z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

2. Formularz konsultacji

Świekatowo, 03.09.2018 r.


WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński
24.08.2018
Informacja o wywozie odpadów wielkogabarytowych.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński22.08.2018
XXXVIII Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska21.08.2018
Zaproszenie na Dożynki Gminne 2018".

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński20.08.2018
Lista osób zakwalifikowanych do programu "EKOPIEC 2018".

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński30.07.2018
Założenia rządowego Planu dla Wsi publikowany na prośbę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński30.07.2018
Dyżur Mobilnego Punktu Informacyjnnego w Urzędzie Gminy w Świekatowie.

Informujemy, że 13 sierpnia 2018 r. od godz. 12:00 do 14:30 w Urzędzie Gminy w Świekatowie pok nr 14 dyżurować będzie Mobilny Punkt Informacyjny o funduszach europejskich dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy, instytucji, placówek, przedsiębiorców, organizacji.
Dyżur w Punkcie będzie pełnić i informacji udzielać przedstawiciel Głównego Punktu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz.
Wszystkie osoby, które chciałyby zasięgnąć informacji o możliwości dofinansowania swoich pomysłów i projektów ze środków Unii Europejskiej serdecznie zapraszamy na dyżur.

23.07.2018
Informacja o projekcie „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”.
Więcej informacji na stronie Powiatu Świeckiego

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński23.07.2018
Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieca OC.


Regulamin Programu "EKOPIEC 2018"

Wniosek o dotację "EKOPIEC 2018"

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński09.07.2018
XXXVII Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska05.07.2018
Zapraszamy na koncert Orkiestr Dętych z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości w ramach obchodów Dni Świekatowa.

Zapraszją

Organizatorzy04.07.2018
Plan szczepień ochronnych przeciw wściekliźnie na terenie Gminy Świekatowo w 2018 roku.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński21.06.2018
Informacja o wnioskach w sprawie suszy w uprawach rolnych.Wniosek

Dalszy ciąg tabeli nr 1

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński21.06.2018
Ostrzeżenie meteorologiczne

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński21.06.2018
XXXVI Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska16.06.2018
Informacja o przebudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Małe Łąkie".

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński01.06.2018
Terminarz zebrań sołeckich na terenie Gminy Świekatowo dotyczących zaopiniowanie uchwały o ustaleniu maksymalnej ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Świekatowo.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński22.05.2018
XXXV Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska22.05.2018
Zaproszenie na VIII Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg Regulaminu CTIF o Puchar Wójta Gminy ŚwiekatowoDruk zgłoszenia drużyny na zawody

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński30.04.2018
Kalendarz imprez na terenie Gminy Świekatowo w 2018 roku.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński30.04.2018
Informacja o okresowym zakazie wstępu do lasu.
30.04.2018
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Świekatowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.


Sprawozdanie

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński26.04.2018
Pierwsze płatności on-line w ramach nowej e-usługi KRUS.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wdrażanie nowej usługi „e-składka KRUS”. Od 1 kwietnia br. osoby ubezpieczone w KRUS oraz zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie ich rodzin mogą opłacać składki z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą bezpośrednich płatności internetowych.
E-składka KRUS przeznaczona jest dla użytkowników Portalu dla Rolników eKRUS, którzy bezpiecznie, wygodnie i szybko mogą zrealizować płatności w systemie Paybynet Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Wszystkie dane do przelewu wypełniane są w systemie automatycznie, dzięki czemu spada ryzyko popełnienia błędu możliwego przy ręcznym uzupełnianiu danych do przelewu bankowego. Paybynet KIR przesyła środki bezpośrednio z konta bankowego płatnika na wskazane konto bankowe KRUS.
Poprzez usługę Paybynet KIR rolnicy do ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału dokonują jednej płatności, którą KRUS rozksięgowuje odpowiednio na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe. Dodatkowo rolnicy mają możliwość opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz uregulowanie ewentualnego zadłużenia.
Już od jakiegoś czasu, dzięki Portalowi eKRUS, rolnicy mogą sprawdzić przebieg historii ubezpieczenia, bieżącą wysokość składek. Zdalny dostęp do Portalu daje również osobom ubezpieczonym dostęp do informacji o zbliżających się terminach płatności, a także do ich danych ewidencyjnych.
Uruchomienie płatności internetowych to ważny etap w rozszerzeniu pakietu usług on-line zarówno dla ubezpieczonych w KRUS, jak i dla samej instytucji, bo pozwala odejść od drukowania i wysyłania kosztownych i pracochłonnych blankietów papierowych.
Liczba banków współpracujących z KIR stale się zwiększa, dlatego też Kasa zachęca do zapoznania z ich aktualną listą na stronie:
http://www.paybynet.pl/dla-internauty/sprawdz-swoj-bank/
Kasa z tytułu płatności on-line nie pobiera żadnych opłat. Do kwoty przelewu doliczona zostaje jedynie prowizja na rzecz operatora systemu Paybynet – Krajowej Izby Rozliczeniowej, w wysokości 59 gr. Wysokość prowizji jest stała i niezależna od wysokości kwoty dokonywanej płatności.
Dbając o wysoki poziom bezpieczeństwa dokonywanych płatności, KRUS przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas korzystania z swojego konta ubezpieczeniowego, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do poprawnego działania usługi na Portalu eKRUS, prosi o przekazywanie informacji na adres ekrus@krus.gov.pl ekrus@krus.gov.pl oraz niedokonywanie płatności do czasu wyjaśnienia problemu.
Więcej informacji na temat e-składki i funkcjonowania portalu eKRUS można znaleźć na stronie:
www.ekrus.gov.pl

26.04.2018
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej23.04.2018
Informacja Urzędu Skarbowego w Świeciu17.04.2018
XXXIV Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska11.04.2018
Kurenda o zbiórce odpadów wielkogabarytowych

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński28.03.2018
Informacja o projekcie „Dziecko pod opieką – idziemy do pracy”


Informacja o projekcie

Ulotka

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński28.03.2018
Życzenia Wielkanocne

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński26.01.2018
XXXI Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska26.01.2018
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Świekatowo w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury.


Zarządzenie Nr 5/2018

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński23.01.2018
Zarządzenie nr 3-2018 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwarego konkursu ofert nr 3-2017; kultura fizyczna i sport.


Zarządzenie Nr 3/2018

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński23.01.2018

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński12.01.2018
Planowane wyłączenia energii elektrycznej w Świekatowo.

PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Świecie Gmina Świekatowo
Świekatowo
w dniach: 2018-01-15 w godzinach: 15 sty 08:00 - 15 sty 14:30
Świekatowo ulice: Sportowa, Ogrodowa, Dworcowa od numeru 23 do 33, Słoneczna nr 1, 2, Tęczowa 2, 2A, 6, i przyległe.

Świekatowo
w dniach: 2018-01-16 w godzinach: 16 sty 08:00 - 16 sty 14:30
Świekatowo ul. Leśna od numeru 23 do 32, i przyległe.

Świekatowo
w dniach: 2018-01-17 w godzinach: 17 sty 08:00 - 17 sty 14:30
Świekatowo ul. Leśna od numeru 10F do 18, i przyległe.

Świekatowo
w dniach: 2018-01-18 w godzinach: 18 sty 08:30 - 18 sty 14:30
Świekatowo ul. Dworcowa 60, Świekatowo Wybudowanie od numeru 1 do 3, od 38 do 48, od 56 do 60, i przyległe.

Świekatowo
w dniach: 2018-01-19 w godzinach: 19 sty 08:30 - 19 sty 14:30
Świekatowo ul. Kamienna od numeru 5 do 10, i przyległe.

12.01.2018
Informacja o programie umożliwiającym pozyskanie dofinansowania do usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.


Zgłoszenie robót budowlanych

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński12.01.2018
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych.


Zarządzenie Nr 1/2018

Regulamin pracy komisji

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2018

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2018

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński10.01.2018
XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Świekatowie.28.12.2017
Informacja o konkursie ofert nr 4/2017 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2018 roku.


Zarządzenie Nr 64/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2017

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2017

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 64/2017

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński27.12.2017
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Świekatowo na 2018 rok.

Urząd Gminy w Świekatowie ogłasza nabór do komisji konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Świekatowo na 2018 rok.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Zgłoszenie kandydata z organizacji pozarządowe

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński21.12.2017
Życzenia świąteczne20.12.2017
XXX Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska05.12.2017
Informacja o otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Urząd Gminy w Świekatowie ogłasza konkurs na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie zadań publicznych organizacjom innym podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2017

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2017

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 59/2017

Przedłużenie terminu składania ofert

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński29.11.2017
Apel o pomoc poszkodowanym w pożarze.Informacje aktualnych o potrzebach Państwa Sobiechowskich

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński09.11.2017
Informacja o naborze na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Świekatowie.


www.bip33.lo.pl

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński23.11.2017
XXIX Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska09.11.2017
Informacja dla przedsiębiorców.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński09.11.2017
Komunikat do mieszkańców.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński26.10.2017
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Świekatowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 na rok 2018”.

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński05.10.2017
Uroczyste otwarcie ul. Leśnej

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński02.10.2017
XXVIII Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska19.09.2017
Informacja o konsultacjach w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Świekatowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 na rok 2018”.

Urząd Gminy w Świekatowie zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573) działające na terenie Gminy Świekatowo do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Świekatowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Informacja

Projekt Programu

Formularz Konsultacji

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński12.09.2017
Terminarz zebeań sołeckich - Fundusz Sołecki 2018

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński30.08.2017
IX Festiwal Chleba w Janiej Górze

Serdecznie zapraszają

Organizatorzy29.08.2017
XXVII Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska14.08.2017
Zaproszenie na Dożynki Gminne 2017.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński14.08.2017
Informacja o szacowaniu szkód powstałych po nawałnicach.

Gmina Świekatowo informuje, że do dania 16.08.2017 r. można zgłaszać w Urzędzie Gminy w Świekatowie informacje o szkodach powstałych w wyniku nawałnic w dniach 11-12.08.2017 r.
Informacja

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński14.08.2017
Informacja o konieczności odczytu liczników za wodę i ścieki.


Druk do pobrania

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński11.08.2017
Informacja o Powiatowym konkursie na "Najsmaczniejsze domowe pieczywo na zakwasie lub na drożdżach"26.06.2017
XXVI Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska16.06.2017
Dni Świekatowa 2017

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński19.05.2017
XXV Sesja Rady Gminy Świekatowo


Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska15.05.2017
VI Otwarte Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg. Regulaminu CTIF o Puchar Wójta Gminy Świekatowo
Zgłoszenie drużyny na zawody w Świekatowie

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński20.04.2017
Ogłoszenie o II przetargu ofertowym.

Gmina Świekatowo ogłasza o II przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świekatowo położonej w m. Małe Łąkie gm. Świekatowo.
Treść ogłoszenia

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński06.04.2017
XXIV Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska03.04.2017
KURENDA

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński17.03.2017
XXIII Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska10.03.2017
Możliwość wpisania projektu do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego

Wzór fiszki projektowej

Instrukcja wypełniania fiszki projektowej

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński14.02.2017
Projekt Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świekatowo w 2017 roku
WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński01.02.2017
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU ŚWIECKIEGOWÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński31.01.2017
Terminarz zebrań wiejskich w Gminie Świekatowo w 2017 roku

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński31.01.2017
Ferie zimowe 2017 w Gminy Świekatowo

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński25.01.2017
XXII Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska13.01.2017
Informacja dla płatników VAT i o zmianach terminów odczytywania wodomierzy.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński13.01.2017
XXI Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska13.01.2017
Informacja o możliwości uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński10.01.2017
Informacja w sprawie usuwania drzew

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r., poz. 2249) informuję mieszkańców, że nastąpiły zmiany zasad usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości.
Od 01.01.2017 r. nie wymaga zezwolenia wójta usunięcie krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2 oraz usunięcie drzew o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm nieprzekraczającym:
- 100 cm dla topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz
50 cm dla pozostałych drzew.
Ponadto do istniejącego katalogu odstępstw od wymogu uzyskania ww. zezwolenia dodano zapisy stanowiące, że nie wymaga zezwolenia wójta usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński05.01.2017
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Świekatowo Nr 60/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo. W dniu dzisiejszym przedstawiamy projekt "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo na lata 2017-2023".

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo

Tabele do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński02.01.2017
PODATKI I OPŁATY LOKALNE NA 2017 ROK W GMINIE ŚWIEKATOWO

Wysokość podatków i opłat lokalnych w 2017 roku

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński23.12.2016
Zarządzenie Wójta Gminy Świekatowo w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński22.12.2016
Informacja dla hodowców drobiu

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński22.12.2016
Apel do hodowców trzody chlewnej


WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński08.12.2016
Zarządznie Nr 66/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowych powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Świekatowo.

Zarządzenie Nr 66/2016

Załącznik do Zarządzenia Nr 66/2016

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński22.12.2016
Życzenia świąteczne

Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei

Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności,

osiągnięcia sukcesów, cierpliwości i wytrwałości

w realizacji planów w nadchodzącym 2017 roku

życzą

Radni Gminy Świekatowo

Wój Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy21.12.2016
XX Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska08.12.2016
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Świekatowo.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

Zgłoszenie kandydatów do komisji konkursowej

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński02.12.2016
Informacja KRUS dotycząca nowej wysokości kwot przychodów.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński02.12.2016
Spotaknie informacyjne w sprawie grupowego programu dofinansowań gminnych na Odnawialne Źródła Energii.WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński01.12.2016
Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świekatowo na 2017 rok

Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świekatowo na 2017 rok

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński01.12.2016
Informacja w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku.

Zarządzenie Nr 60/2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2016

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2016

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 60/2016


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński01.12.2016
Informacja w sprawie otwartego konkursu ofert nr 3/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie zadań publicznych organizacjom i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 59/2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2016

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2016

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 59/2016


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński28.11.2016
XIX Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska08.11.2016
Apel o pomoc poszkodowanym w pożarze.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński07.11.2016
Uroczyste otwarcie odnowionej drogi w Lubania-Lipiny

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński19.10.2016
Informacja o rekrutacji na bezpłatne szkolenia w zawodzie spawacza i ślusarza.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński10.10.2016
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Świekatowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 na rok 2017”.

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński28.09.2016
Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo”.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński28.09.2016
XVIII Sesja Rady Gminy Świekatowo

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński21.09.2016
Terminarz zabrań sołeckich

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński21.09.2016
Zaproszenie na spotkania informacyjne organizowane przez Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego" .


Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego zaprasza mieszkańców i podmioty z obszaru powiatu świeckiego na spotkanie informacyjne, dotyczące warunków pozyskania wsparcia na działania służące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Tematem głównym będą możliwości pozyskania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

DATA I MIEJSCE SPOTKANIA (do wyboru):

27 wrzesień 2016 (wtorek) godz. 10:00 Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji, ul. Bąkowska 12, Warlubie
27 wrzesień 2016 (wtorek) godz. 13:00 Świetlica Wiejska, ul. Koronowska 7, Świekatowo
29 wrzesień 2016 (czwartek) godz. 11:00 Siedziba LGD "Gminy Powiatu Świeckiego" w Świeciu, ul. Chmielniki 2b (Uwaga zmiana godziny spotkania - zapraszamy na godzinę 11:00)

REKRUTACJA

Spotkanie ma charakter otwarty, nie ma konieczności zgłaszania chęci udziału w spotkaniu.

UCZESTNICY SPOTKANIA

Spotkanie kierowane jest do kobiet i mężczyzn zamieszkujących obszar powiatu świeckiego oraz podmioty, mające siedzibę na terenie powiatu świeckiego.

UŁATWIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.

ORGANIZATOR:

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”
ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie
tel. (52) 33-01-832
lgdswiecie@op.pl
Zapraszamy na stronę:

www.lgdswiecie.pl

Spotkanie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Spotkanie informacyjne realizowane w ramach Planu Komunikacji.

21.09.2016
Bezpłatne badania mammograficzne

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński19.09.2016
Informacja o konsultacjach w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Świekatowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 na rok 2017”.

Urząd Gminy w Świekatowie zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573) działające na terenie Gminy Świekatowo do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Świekatowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Informacja

Projekt Programu

Formularz Konsultacji

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński14.09.2016
Obchody 150 lat Kół Gospodyń Wiejskich w Janiej Górze

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński05.09.2016
XVII Sesja Rady Gminy Świekatowo

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński05.09.2016
Informacja KRUS o zmianach kwoty przychodu decydującej o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

Od 1 września 2016 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 sierpnia 2016 r.o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2016 r., które wyniosło 4.019 zł 08 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 września 2016 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.
Wynoszą one:
- 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.813 zł 40 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych);
- 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 5.224 zł 80 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych).

Więcej informacji o zawieszeniu (zmniejszenie) emerytury/renty rolniczej w związku z osiąganiem przychodu przez emeryta/rencistę na stronie:
www.krus.gov.pl

05.09.2016
Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy dbając o rozpowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki grypy, przygotował małe wyzwanie logiczno-intelektualne aplikację mobilną – grę o nazwie FluMania. W ramach kampanii organizowany jest również konkurs Flumaniak 2016 skierowany do szkół podstawowych i placówek medycznych.


Ulotka FluMania

Więcej szczegółów znajduje się w linku:
www.mp.pl/opzg/

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński04.09.2016
VIII Festiwal Chleba w Janiej Górze

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński30.08.2016
Rekrutacja rodziców z niepełnosprawnością do projektu Dzieciństwo bez barier.

Właśnie ruszyła rekrutacja do projektu Dzieciństwo bez barier, który będzie realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt jest realizowany przez Fundację Jedyna Taka, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informacje o pojekcie

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński30.08.2016
Zbiórka oleju przepracowanego


WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński22.08.2016
Dożynki 2016

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński22.08.2016
Spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie w latach 2014-2020 dla przedsiębiorców na rozwój firmy, w tym na inwestycje innowacyjne”.

W dniu: 08.09.2016r. godz. 10:00 w „Inkubatorze Przedsiębiorczości” w Świeciu, ul. Chmielniki 2b, sala konferencyjna, I p. - kierunek Administracja.
Chętnych do udziału w spotkaniu prosimy o zgłoszenia do:
- „Inkubatora Przedsiębiorczości” w Świeciu tel. (52) 33-12-868 lub na e-mail: biuro@inkubator.com.pl
lub
- Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bydgoszczy tel. (52) 32 768 84, (52) 321 33 42, 797 304 123 lub e-mail: ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl
Spotkanie kierowane jest do przedsiębiorców z powiatu świeckiego i okolic.
W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.

PROGRAM w załączeniu


ORGANIZATORZY:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 9, 85-950 Bydgoszcz
e-mail: ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl
telefony do konsultantów: (52) 32 768 84, (52) 321 33 42, 797 304 123
oraz
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego
Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”
ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie
tel. (52) 33-12-868
e-mail: biuro@inkubator.com.pl
osoby kontaktowe: Sabina Noetzelmann, Marta Litkowska

21.07.2016
BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

W dniu: 04.08.2016r. w Ośrodku Zdrowia ul. Tucholska 6 w Świekatowie w godzinach od 14:00 do 16:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.
Zapisy telefonicznie (52)33-22-009
Koszt badania ostrości wzroku - 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł(DODATKOWE)
Zapisy prowadzone będą do dnia 04.08.2016r.
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

21.07.2016
STOPIEŃ ALARMOWY ALFA I BRAVO-CRP NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło podpisała zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy (ALFA) oraz drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP) na całym terytorium RP – od dnia 20 lipca od godz. 00:00 do 1 sierpnia do godz. 23:59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży.
Wprowadzenie stopnia alarmowego „ALFA” ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonej kontroli miejsc użyteczności publicznej i dużych skupisk ludzi. W tych dniach należy zwracać szczególną uwagę na dziwnie zachowujące się osoby oraz podejrzane paczki czy samochody. O każdej sprawie należy natychmiast informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są też informacje o sytuacjach niestandardowych zauważonych w budynkach użyteczności publicznej.
Stopień alarmowy BRAVO-CRP dotyczy zagrożeń w cyberprzestrzeni. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
Administracja została też zobligowana, żeby sprawdzić swoje instalacje alarmowe i przepustowość dróg ewakuacyjnych oraz dokonać przeglądu procedur związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński15.07.2016
XXV-lecie Sołectwa Szewno

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński15.07.2016
Spotkanie informacyjne w sprawie instalacji fotowotaicznych

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński05.07.2016
Dni Świekatowa i XXX Lecie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Świekatowie

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński01.07.2016
Szczepienia ochronne psów przeciw wściekliźnie

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński25.06.2016
XVI Sesja Rady Gminy Świekatowo

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński22.06.2016
Zaproszenie na Noc Świętojańską na plaży w Świekatowie

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński10.06.2016
Informacja dla poszukujących pracy

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński10.06.2016
SPOTKANIA INFORMACYJNE W SPRAWIE OPRACOWANIA „LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY ŚWIEKATOWO”.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński09.06.2016
Kalendarz imprez na terenie Gminy Świaktowo w 2016 roku

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński03.06.2016
Kampania promocyjna 500+

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński30.05.2016
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński24.05.2016
Prośba o pomoc przy aktualizacja nazwisk osób pochowanych w Mogile Zbiorowej w Jastrzębiu.

W związku z zaplanowanymi pracami remontowymi na mogile ofiar II wojny światowej w Jastrzębiu i wykonaniem tablic imiennych, zachodzi konieczność ustalenia faktycznych nazwisk osób tam spoczywających oraz korektę pisowni nazwisk już ustalonych.
Dlatego Wójt Gminy Drzycim zwraca się z prośbą do wszystich mieszkańców gminy Świeatowo, które posiadają informacje na temat osób spoczywających w Mogile Zbiorowej w Jastrzębiu o kontaktowanie się z tutejszym urzędem pod nr tel. 52 33 17 079 z panią Malwina Sadowską.

Wykaz nazwisk do potwierdzenia i weryfikacji

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński16.05.2016
V Otwarte Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg. Regulaminu CTIF o Puchar Wójta Gminy Świekatowo
Zgłoszenie drużyny na zawody w Świekatowie

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński10.05.2016
XV Sesja Rady Gminy Świekatowo

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński28.04.2016

Informacja o rekrutacji na bezpłatne szkolenia w zawodzie szwacz-tapicer28.04.2016

Kurs operatora kombajnu zbożowego27.04.2016

Gminne obchody Dnia Strażaka27.04.2016

Festyn Strażacki16.04.2016
Dyżur poselski Posła na Sejm RP Michała Stasińskiego.

Informujemy, że Poseł na Sejm RP Michał Stasiński (Nowoczesna)

w dniu 20 kwietnia 2016 r. (środa)

będzie pełnił dyżur poselski w Urzędzie Gminy w Świekatowie

w godzinach 11:00-12:00 – pokój nr 13.

Serdecznie zapraszamy


WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński16.04.2016
Bezpłatny odbiór odpadów rolniczych.
24.03.2016
Życzenia Wielkanocne


WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński24.03.2016
Ogłoszenie konkursów na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świekatowie i Dyrektora Gimnazjum w Świekatowie

Zarządzenie Nr 24/2016

Skład komisji konkursowej na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świekatowie

Skład komisji konkursowej na Dyrektora Gimnazjum w Świekatowie

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Świekatowie.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński22.03.2016
Informacja o rekrutacji na bezpłatne szkolenia w zawodzie spawacza oraz tokarza - frezera

Młodzieżowe Centrum Kariery w Świeciu prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenia w zawodzie spawacza oraz tokarza - frezera


18.03.2016
Informacja o bezpłatnym odbiorze oleju przepracowanego na terenie Gminy Świekatowo

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński17.03.2016
Powiadomienia sms - nowa funkcja na smartfony i tablety

Od lutego 2016 roku Urząd Gminy Świekatowo uruchomił nową funkcję powiadamiania mieszkańców przeznaczoną na smartfony i tablety. Wiadomości wysyłane w tej nowej aplikacji będą zawierały więcej szczegółowych informacji niż w dotychczasowej wiadomości SMS.
Zachęcamy mieszkańców do korzystania z tej nowej formy powiadomień.
Więcej szczegółów i przekierowanie do aplikacji w odnośniku znajduje się w linku:
www.sisms.pl

Ulotka informacyjna
Ulotka informacyjna

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński17.03.2016
Zaproszenie na uroczystą Sesję Rady Gminy Świekatowo z okazji 25. rocznicy reaktywowania Gminy Świekatowo.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński14.03.2016
XIV Sesja Rady Gminy Świekatowo

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński04.03.2016
Kurenda wymarznięcia.


WNIOSEK

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński17.02.2016
INFORMACJA W SPRAWIE LOKALIZACJI ELEKTROWNI WIATROWYCH

W dniu 04 marca 2016 roku o godz. 18:00 w świetlicy sołeckiej w Tuszynach odbędzie się spotkanie dotyczące lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie naszej gminy.
W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele firmy zainteresowanej inwestycją oraz przedstawiciele gminy.
Na spotkanie zapraszamy również wszystkich mieszkańców gminy zainteresowanych w/w tematem.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński08.02.2016 r.
Termin zebrania wiejskiego w Szewnie


01.02.2016 r.
Terminarz zebrań wiejskich w Gminie Świekatowo w 2016 roku


29.01.2016
Informacja w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2016 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku.

Zarządzenie Nr 3/2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2016

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2016

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/2016

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Świekatowo

Zarządzenie Nr 9/2016

Roztrzygnięcie konkursu

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński25.01.2016 r.
XIII Sesja Rady Gminy Świekatowo


12.01.2016
Informacja w sprawie otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2016 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie zadań publicznych organizacjom i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 1/2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2016

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2016

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1/2016

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Świekatowo

Zarządzenie Nr 5/2016Roztrzygnięcie konkursu

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński08.01.2016
Informacja o Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Wójt Gminy Świekatowo informuje, że od dnia 4 stycznia 2016 roku w urzędzie Gminy Świekatowo w pok. Nr 13 stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego. Punkt czynny jest w każdy poniedziałek od godz. 10:00 do 14:00.
Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- młodzież do 26. roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- osoby, które ukończyły 65 lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński08.01.2016
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporz. mpzp Szewno 1, gmina Świekatowo oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szewno 2, gmina Świekatowo oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński08.01.2016
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szewno 1, gmina Świekatowo oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szewno 2, gmina Świekatowo.

Obwieszczenie

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński08.01.2016
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo. Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Obwieszczenie

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński08.01.2016
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Świekatowo oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu.

Obwieszczenie

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński