Aktualności


26.01.2018
XXXI Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska26.01.2018
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Świekatowo w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury.


Zarządzenie Nr 5/2018

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński23.01.2018
Zarządzenie nr 3-2018 Wójta Gminy Świekatowo z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwarego konkursu ofert nr 3-2017; kultura fizyczna i sport.


Zarządzenie Nr 3/2018

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński23.01.2018

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński12.01.2018
Planowane wyłączenia energii elektrycznej w Świekatowo.

PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Świecie Gmina Świekatowo
Świekatowo
w dniach: 2018-01-15 w godzinach: 15 sty 08:00 - 15 sty 14:30
Świekatowo ulice: Sportowa, Ogrodowa, Dworcowa od numeru 23 do 33, Słoneczna nr 1, 2, Tęczowa 2, 2A, 6, i przyległe.

Świekatowo
w dniach: 2018-01-16 w godzinach: 16 sty 08:00 - 16 sty 14:30
Świekatowo ul. Leśna od numeru 23 do 32, i przyległe.

Świekatowo
w dniach: 2018-01-17 w godzinach: 17 sty 08:00 - 17 sty 14:30
Świekatowo ul. Leśna od numeru 10F do 18, i przyległe.

Świekatowo
w dniach: 2018-01-18 w godzinach: 18 sty 08:30 - 18 sty 14:30
Świekatowo ul. Dworcowa 60, Świekatowo Wybudowanie od numeru 1 do 3, od 38 do 48, od 56 do 60, i przyległe.

Świekatowo
w dniach: 2018-01-19 w godzinach: 19 sty 08:30 - 19 sty 14:30
Świekatowo ul. Kamienna od numeru 5 do 10, i przyległe.

12.01.2018
Informacja o programie umożliwiającym pozyskanie dofinansowania do usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.


Zgłoszenie robót budowlanych

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński12.01.2018
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych.


Zarządzenie Nr 1/2018

Regulamin pracy komisji

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2018

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2018

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński10.01.2018
XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Świekatowie.28.12.2017
Informacja o konkursie ofert nr 4/2017 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2018 roku.


Zarządzenie Nr 64/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2017

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2017

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 64/2017

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński27.12.2017
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Świekatowo na 2018 rok.

Urząd Gminy w Świekatowie ogłasza nabór do komisji konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Świekatowo na 2018 rok.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Zgłoszenie kandydata z organizacji pozarządowe

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński21.12.2017
Życzenia świąteczne20.12.2017
XXX Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska05.12.2017
Informacja o otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Urząd Gminy w Świekatowie ogłasza konkurs na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie zadań publicznych organizacjom innym podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2017

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2017

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2017

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 59/2017

Przedłużenie terminu składania ofert

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński29.11.2017
Apel o pomoc poszkodowanym w pożarze.Informacje aktualnych o potrzebach Państwa Sobiechowskich

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński09.11.2017
Informacja o naborze na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Świekatowie.


www.bip33.lo.pl

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński23.11.2017
XXIX Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska09.11.2017
Informacja dla przedsiębiorców.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński09.11.2017
Komunikat do mieszkańców.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński12.10.2017
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 61

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński05.10.2017
Uroczyste otwarcie ul. Leśnej

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński02.10.2017
XXVIII Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska19.09.2017
Informacja o konsultacjach w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Świekatowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 na rok 2018”.

Urząd Gminy w Świekatowie zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573) działające na terenie Gminy Świekatowo do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Świekatowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Informacja

Projekt Programu

Formularz Konsultacji

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński12.09.2017
Terminarz zebeań sołeckich - Fundusz Sołecki 2018

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński30.08.2017
IX Festiwal Chleba w Janiej Górze

Serdecznie zapraszają

Organizatorzy29.08.2017
XXVII Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska14.08.2017
Zaproszenie na Dożynki Gminne 2017.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński14.08.2017
Informacja o szacowaniu szkód powstałych po nawałnicach.

Gmina Świekatowo informuje, że do dania 16.08.2017 r. można zgłaszać w Urzędzie Gminy w Świekatowie informacje o szkodach powstałych w wyniku nawałnic w dniach 11-12.08.2017 r.
Informacja

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński14.08.2017
Informacja o konieczności odczytu liczników za wodę i ścieki.


Druk do pobrania

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński11.08.2017
Informacja o Powiatowym konkursie na "Najsmaczniejsze domowe pieczywo na zakwasie lub na drożdżach"26.06.2017
XXVI Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska16.06.2017
Dni Świekatowa 2017

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński19.05.2017
XXV Sesja Rady Gminy Świekatowo


Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska15.05.2017
VI Otwarte Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg. Regulaminu CTIF o Puchar Wójta Gminy Świekatowo
Zgłoszenie drużyny na zawody w Świekatowie

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński20.04.2017
Ogłoszenie o II przetargu ofertowym.

Gmina Świekatowo ogłasza o II przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świekatowo położonej w m. Małe Łąkie gm. Świekatowo.
Treść ogłoszenia

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński13.04.2017
Życzenia Wielkanocne

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński06.04.2017
XXIV Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska03.04.2017
KURENDA

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński17.03.2017
XXIII Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska10.03.2017
Możliwość wpisania projektu do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego

Wzór fiszki projektowej

Instrukcja wypełniania fiszki projektowej

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński14.02.2017
Projekt Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świekatowo w 2017 roku
WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński01.02.2017
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU ŚWIECKIEGOWÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński31.01.2017
Terminarz zebrań wiejskich w Gminie Świekatowo w 2017 roku

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński31.01.2017
Ferie zimowe 2017 w Gminy Świekatowo

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński25.01.2017
XXII Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska13.01.2017
Informacja dla płatników VAT i o zmianach terminów odczytywania wodomierzy.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński13.01.2017
XXI Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska13.01.2017
Informacja o możliwości uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński10.01.2017
Informacja w sprawie usuwania drzew

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r., poz. 2249) informuję mieszkańców, że nastąpiły zmiany zasad usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości.
Od 01.01.2017 r. nie wymaga zezwolenia wójta usunięcie krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2 oraz usunięcie drzew o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm nieprzekraczającym:
- 100 cm dla topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego oraz
50 cm dla pozostałych drzew.
Ponadto do istniejącego katalogu odstępstw od wymogu uzyskania ww. zezwolenia dodano zapisy stanowiące, że nie wymaga zezwolenia wójta usunięcie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński05.01.2017
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Świekatowo Nr 60/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo. W dniu dzisiejszym przedstawiamy projekt "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo na lata 2017-2023".

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo

Tabele do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński02.01.2017
PODATKI I OPŁATY LOKALNE NA 2017 ROK W GMINIE ŚWIEKATOWO

Wysokość podatków i opłat lokalnych w 2017 roku

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński23.12.2016
Zarządzenie Wójta Gminy Świekatowo w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński22.12.2016
Informacja dla hodowców drobiu

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński22.12.2016
Apel do hodowców trzody chlewnej


WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński08.12.2016
Zarządznie Nr 66/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowych powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Świekatowo.

Zarządzenie Nr 66/2016

Załącznik do Zarządzenia Nr 66/2016

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński22.12.2016
Życzenia świąteczne

Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei

Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności,

osiągnięcia sukcesów, cierpliwości i wytrwałości

w realizacji planów w nadchodzącym 2017 roku

życzą

Radni Gminy Świekatowo

Wój Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy21.12.2016
XX Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska08.12.2016
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Świekatowo.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

Zgłoszenie kandydatów do komisji konkursowej

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński02.12.2016
Informacja KRUS dotycząca nowej wysokości kwot przychodów.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński02.12.2016
Spotaknie informacyjne w sprawie grupowego programu dofinansowań gminnych na Odnawialne Źródła Energii.WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński01.12.2016
Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świekatowo na 2017 rok

Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świekatowo na 2017 rok

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński01.12.2016
Informacja w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku.

Zarządzenie Nr 60/2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2016

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2016

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 60/2016


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński01.12.2016
Informacja w sprawie otwartego konkursu ofert nr 3/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie zadań publicznych organizacjom i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 59/2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2016

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2016

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 59/2016


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński28.11.2016
XIX Sesja Rady Gminy Świekatowo

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Ledzińska08.11.2016
Apel o pomoc poszkodowanym w pożarze.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński07.11.2016
Uroczyste otwarcie odnowionej drogi w Lubania-Lipiny

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński19.10.2016
Informacja o rekrutacji na bezpłatne szkolenia w zawodzie spawacza i ślusarza.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński28.09.2016
Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świekatowo”.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński28.09.2016
XVIII Sesja Rady Gminy Świekatowo

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński21.09.2016
Terminarz zabrań sołeckich

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński21.09.2016
Zaproszenie na spotkania informacyjne organizowane przez Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego" .


Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego zaprasza mieszkańców i podmioty z obszaru powiatu świeckiego na spotkanie informacyjne, dotyczące warunków pozyskania wsparcia na działania służące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Tematem głównym będą możliwości pozyskania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

DATA I MIEJSCE SPOTKANIA (do wyboru):

27 wrzesień 2016 (wtorek) godz. 10:00 Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji, ul. Bąkowska 12, Warlubie
27 wrzesień 2016 (wtorek) godz. 13:00 Świetlica Wiejska, ul. Koronowska 7, Świekatowo
29 wrzesień 2016 (czwartek) godz. 11:00 Siedziba LGD "Gminy Powiatu Świeckiego" w Świeciu, ul. Chmielniki 2b (Uwaga zmiana godziny spotkania - zapraszamy na godzinę 11:00)

REKRUTACJA

Spotkanie ma charakter otwarty, nie ma konieczności zgłaszania chęci udziału w spotkaniu.

UCZESTNICY SPOTKANIA

Spotkanie kierowane jest do kobiet i mężczyzn zamieszkujących obszar powiatu świeckiego oraz podmioty, mające siedzibę na terenie powiatu świeckiego.

UŁATWIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.

ORGANIZATOR:

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”
ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie
tel. (52) 33-01-832
lgdswiecie@op.pl
Zapraszamy na stronę:

www.lgdswiecie.pl

Spotkanie współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Spotkanie informacyjne realizowane w ramach Planu Komunikacji.

21.09.2016
Bezpłatne badania mammograficzne

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński14.09.2016
Obchody 150 lat Kół Gospodyń Wiejskich w Janiej Górze

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński05.09.2016
XVII Sesja Rady Gminy Świekatowo

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński05.09.2016
Informacja KRUS o zmianach kwoty przychodu decydującej o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

Od 1 września 2016 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 sierpnia 2016 r.o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2016 r., które wyniosło 4.019 zł 08 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 września 2016 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.
Wynoszą one:
- 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.813 zł 40 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych);
- 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 5.224 zł 80 gr (dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych).

Więcej informacji o zawieszeniu (zmniejszenie) emerytury/renty rolniczej w związku z osiąganiem przychodu przez emeryta/rencistę na stronie:
www.krus.gov.pl

05.09.2016
Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy dbając o rozpowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki grypy, przygotował małe wyzwanie logiczno-intelektualne aplikację mobilną – grę o nazwie FluMania. W ramach kampanii organizowany jest również konkurs Flumaniak 2016 skierowany do szkół podstawowych i placówek medycznych.


Ulotka FluMania

Więcej szczegółów znajduje się w linku:
www.mp.pl/opzg/

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński04.09.2016
VIII Festiwal Chleba w Janiej Górze

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński30.08.2016
Rekrutacja rodziców z niepełnosprawnością do projektu Dzieciństwo bez barier.

Właśnie ruszyła rekrutacja do projektu Dzieciństwo bez barier, który będzie realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt jest realizowany przez Fundację Jedyna Taka, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informacje o pojekcie

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński30.08.2016
Zbiórka oleju przepracowanego


WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński22.08.2016
Dożynki 2016

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński22.08.2016
Spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie w latach 2014-2020 dla przedsiębiorców na rozwój firmy, w tym na inwestycje innowacyjne”.

W dniu: 08.09.2016r. godz. 10:00 w „Inkubatorze Przedsiębiorczości” w Świeciu, ul. Chmielniki 2b, sala konferencyjna, I p. - kierunek Administracja.
Chętnych do udziału w spotkaniu prosimy o zgłoszenia do:
- „Inkubatora Przedsiębiorczości” w Świeciu tel. (52) 33-12-868 lub na e-mail: biuro@inkubator.com.pl
lub
- Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bydgoszczy tel. (52) 32 768 84, (52) 321 33 42, 797 304 123 lub e-mail: ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl
Spotkanie kierowane jest do przedsiębiorców z powiatu świeckiego i okolic.
W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.

PROGRAM w załączeniu


ORGANIZATORZY:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 9, 85-950 Bydgoszcz
e-mail: ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl
telefony do konsultantów: (52) 32 768 84, (52) 321 33 42, 797 304 123
oraz
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego
Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”
ul. Chmielniki 2b, 86-100 Świecie
tel. (52) 33-12-868
e-mail: biuro@inkubator.com.pl
osoby kontaktowe: Sabina Noetzelmann, Marta Litkowska

21.07.2016
BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

W dniu: 04.08.2016r. w Ośrodku Zdrowia ul. Tucholska 6 w Świekatowie w godzinach od 14:00 do 16:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.
Zapisy telefonicznie (52)33-22-009
Koszt badania ostrości wzroku - 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł(DODATKOWE)
Zapisy prowadzone będą do dnia 04.08.2016r.
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

21.07.2016
STOPIEŃ ALARMOWY ALFA I BRAVO-CRP NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło podpisała zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy (ALFA) oraz drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP) na całym terytorium RP – od dnia 20 lipca od godz. 00:00 do 1 sierpnia do godz. 23:59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży.
Wprowadzenie stopnia alarmowego „ALFA” ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonej kontroli miejsc użyteczności publicznej i dużych skupisk ludzi. W tych dniach należy zwracać szczególną uwagę na dziwnie zachowujące się osoby oraz podejrzane paczki czy samochody. O każdej sprawie należy natychmiast informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są też informacje o sytuacjach niestandardowych zauważonych w budynkach użyteczności publicznej.
Stopień alarmowy BRAVO-CRP dotyczy zagrożeń w cyberprzestrzeni. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
Administracja została też zobligowana, żeby sprawdzić swoje instalacje alarmowe i przepustowość dróg ewakuacyjnych oraz dokonać przeglądu procedur związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński15.07.2016
XXV-lecie Sołectwa Szewno

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński15.07.2016
Spotkanie informacyjne w sprawie instalacji fotowotaicznych

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński05.07.2016
Dni Świekatowa i XXX Lecie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Świekatowie

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński01.07.2016
Szczepienia ochronne psów przeciw wściekliźnie

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński25.06.2016
XVI Sesja Rady Gminy Świekatowo

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński22.06.2016
Zaproszenie na Noc Świętojańską na plaży w Świekatowie

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński10.06.2016
Informacja dla poszukujących pracy

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński10.06.2016
SPOTKANIA INFORMACYJNE W SPRAWIE OPRACOWANIA „LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY ŚWIEKATOWO”.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński09.06.2016
Kalendarz imprez na terenie Gminy Świaktowo w 2016 roku

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński03.06.2016
Kampania promocyjna 500+

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński30.05.2016
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński24.05.2016
Prośba o pomoc przy aktualizacja nazwisk osób pochowanych w Mogile Zbiorowej w Jastrzębiu.

W związku z zaplanowanymi pracami remontowymi na mogile ofiar II wojny światowej w Jastrzębiu i wykonaniem tablic imiennych, zachodzi konieczność ustalenia faktycznych nazwisk osób tam spoczywających oraz korektę pisowni nazwisk już ustalonych.
Dlatego Wójt Gminy Drzycim zwraca się z prośbą do wszystich mieszkańców gminy Świeatowo, które posiadają informacje na temat osób spoczywających w Mogile Zbiorowej w Jastrzębiu o kontaktowanie się z tutejszym urzędem pod nr tel. 52 33 17 079 z panią Malwina Sadowską.

Wykaz nazwisk do potwierdzenia i weryfikacji

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński16.05.2016
V Otwarte Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg. Regulaminu CTIF o Puchar Wójta Gminy Świekatowo
Zgłoszenie drużyny na zawody w Świekatowie

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński10.05.2016
XV Sesja Rady Gminy Świekatowo

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński28.04.2016

Informacja o rekrutacji na bezpłatne szkolenia w zawodzie szwacz-tapicer28.04.2016

Kurs operatora kombajnu zbożowego27.04.2016

Gminne obchody Dnia Strażaka27.04.2016

Festyn Strażacki16.04.2016
Dyżur poselski Posła na Sejm RP Michała Stasińskiego.

Informujemy, że Poseł na Sejm RP Michał Stasiński (Nowoczesna)

w dniu 20 kwietnia 2016 r. (środa)

będzie pełnił dyżur poselski w Urzędzie Gminy w Świekatowie

w godzinach 11:00-12:00 – pokój nr 13.

Serdecznie zapraszamy


WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński16.04.2016
Bezpłatny odbiór odpadów rolniczych.
24.03.2016
Życzenia Wielkanocne


WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński24.03.2016
Ogłoszenie konkursów na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świekatowie i Dyrektora Gimnazjum w Świekatowie

Zarządzenie Nr 24/2016

Skład komisji konkursowej na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świekatowie

Skład komisji konkursowej na Dyrektora Gimnazjum w Świekatowie

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Świekatowie.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński22.03.2016
Informacja o rekrutacji na bezpłatne szkolenia w zawodzie spawacza oraz tokarza - frezera

Młodzieżowe Centrum Kariery w Świeciu prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenia w zawodzie spawacza oraz tokarza - frezera


18.03.2016
Informacja o bezpłatnym odbiorze oleju przepracowanego na terenie Gminy Świekatowo

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński17.03.2016
Powiadomienia sms - nowa funkcja na smartfony i tablety

Od lutego 2016 roku Urząd Gminy Świekatowo uruchomił nową funkcję powiadamiania mieszkańców przeznaczoną na smartfony i tablety. Wiadomości wysyłane w tej nowej aplikacji będą zawierały więcej szczegółowych informacji niż w dotychczasowej wiadomości SMS.
Zachęcamy mieszkańców do korzystania z tej nowej formy powiadomień.
Więcej szczegółów i przekierowanie do aplikacji w odnośniku znajduje się w linku:
www.sisms.pl

Ulotka informacyjna
Ulotka informacyjna

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński17.03.2016
Zaproszenie na uroczystą Sesję Rady Gminy Świekatowo z okazji 25. rocznicy reaktywowania Gminy Świekatowo.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński14.03.2016
XIV Sesja Rady Gminy Świekatowo

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński04.03.2016
Kurenda wymarznięcia.


WNIOSEK

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński17.02.2016
INFORMACJA W SPRAWIE LOKALIZACJI ELEKTROWNI WIATROWYCH

W dniu 04 marca 2016 roku o godz. 18:00 w świetlicy sołeckiej w Tuszynach odbędzie się spotkanie dotyczące lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie naszej gminy.
W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele firmy zainteresowanej inwestycją oraz przedstawiciele gminy.
Na spotkanie zapraszamy również wszystkich mieszkańców gminy zainteresowanych w/w tematem.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński08.02.2016 r.
Termin zebrania wiejskiego w Szewnie


01.02.2016 r.
Terminarz zebrań wiejskich w Gminie Świekatowo w 2016 roku


29.01.2016
Informacja w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2016 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku.

Zarządzenie Nr 3/2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2016

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2016

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/2016

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Świekatowo

Zarządzenie Nr 9/2016

Roztrzygnięcie konkursu

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński25.01.2016 r.
XIII Sesja Rady Gminy Świekatowo


12.01.2016
Informacja w sprawie otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2016 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie zadań publicznych organizacjom i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 1/2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2016

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2016

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1/2016

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Świekatowo

Zarządzenie Nr 5/2016Roztrzygnięcie konkursu

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński08.01.2016
Informacja o Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Wójt Gminy Świekatowo informuje, że od dnia 4 stycznia 2016 roku w urzędzie Gminy Świekatowo w pok. Nr 13 stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego. Punkt czynny jest w każdy poniedziałek od godz. 10:00 do 14:00.
Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- młodzież do 26. roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- osoby, które ukończyły 65 lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński08.01.2016
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporz. mpzp Szewno 1, gmina Świekatowo oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szewno 2, gmina Świekatowo oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński08.01.2016
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szewno 1, gmina Świekatowo oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szewno 2, gmina Świekatowo.

Obwieszczenie

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński08.01.2016
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo. Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Obwieszczenie

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński08.01.2016
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Świekatowo oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu.

Obwieszczenie

WÓJT GMINY ŚWIEKATOWO

Marek Topoliński